Masterclass Veiligheid Midden-Oost (2017)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
18 februari 2020

In deze Safety Deal werken vijf partijen samen aan een regionale aanpak van veilig werken in de productie- en onderhoudsketen van bedrijven met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Samenvatting project

Aanleiding

In de regio Midden- en Oost-Nederland was er in 2017 geen professioneel regionaal veiligheidsnetwerk. Hierdoor waren BRZO-bedrijven en hun onderhoudscontractors onvoldoende betrokken bij de veiligheid in de productie- en onderhoudsketen. Ook werd er nauwelijks veiligheidskennis gedeeld en onvoldoende geleerd van elkaars ervaringen. De Masterclass Veiligheid Midden-Oost (MVM) ondervangt dit met de regionale aanpak voor veilig werken in de keten.

Doel

Het van elkaar leren door het uitwisselen van ervaringen tussen BRZO-bedrijven en hun onderhoudscontractors in de regio Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland. Daarvoor wordt de Masterclass Veiligheid Midden-Oost ontwikkeld. De hoofdonderwerpen zijn veiligheidscultuur, veilig werken in de keten en actuele onderwerpen die van invloed zijn op de omgevingsveiligheid. Bedrijven uit de regio worden meer bij veiligheidsinitiatieven betrokkenen. De verwachting is, dat het aantal veiligheidsincidenten en ongevallen daardoor zal afnemen.

Aanpak

De (petro)chemische industrie en overheid zetten zich in voor de versterking van de omgevingsveiligheid in de productie- en onderhoudsketen. Het leren van elkaars incidenten en onveilige situaties is belangrijk bij het verbeteren van de veiligheid. Voor betere veiligheidsprestaties moet ook lering getrokken worden uit eigen incidenten en bijna ongevallen. Het project regelt de kennisverspreiding over veilig werken naar de BRZO-bedrijven en hun onderhoudscontractors voor de regio Midden-Oost. In andere regio’s gebeurt dit generiek via regionale veiligheidsnetwerken die een samenwerkingspartner van Veiligheid Voorop zijn. In de regio Midden-Oost wordt daarvoor een specifiek regionaal veiligheidsnetwerk opgezet onder de naam MVM. Voor deze masterclass wordt een inhoudelijk programma samengesteld dat aansluit op de praktijk van de deelnemende bedrijven. Dit trekt vervolgens meer deelnemers vanuit de regionale productie- en onderhoudsketen. De extra aanwas zorgt via eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven voor een solide financieringsstructuur van de MVM na een ontwikkelperiode van twee jaar. De MVM zal hiermee blijvend de functie van kennisnetwerk kunnen vervullen. Dit versterkt de omgevingsveiligheid in de regio Midden-Oost en het veilig weken in de regionale ketens van productie- en onderhoudsbedrijven.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170007

Toegezegde subsidie
€ 46.800

Projectperiode
januari 2018 – december 2019

Samenwerkingsverband
cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype   
opleiding (B)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Projectdeelnemers

  • Nouryon Functional Chemicals B.V.
  • KLK Kolb Specialties B.V.
  • ViVoChem B.V.
  • VNO-NCW midden

Contactpersoon: Coen van den Berg
E-mailadres: Berg@vnoncw-mkb.nl
Telefoonnummer: (070) 349 04 01

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?