Ontwikkelen SDN Kenniscentrum - Verbeter Implementatie door beter Vinden, Verbinden, Vernieuwen van Kennis over Veiligheid (2021)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
29 november 2021

In deze Safety Deal werken bedrijven uit de (petro)chemische industrie, overheden en wetenschap samen. Ze verzamelen en delen kennis over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Samenvatting project

Aanleiding

Om de veiligheid binnen het werkgebied nog meer te verbeteren is goede samenwerking nodig tussen industrie, de overheid en de wetenschap. Tussen 2016 en 2020 werkten verschillende partijen al samen aan het Programma Duurzame Veiligheid 2030. Deze samenwerking is overgegaan in Safety Delta Nederland (SDN). Zo willen de partijen sneller veiligheidsverbeteringen bij bedrijven invoeren en de Nederlandse (petro)chemische industrie tot de veiligste ter wereld maken. Stichting Veiligheid Voorop (VV) is aanvrager namens SDN. In VV werkt een aantal organisaties samen, waaronder VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP en VOMI. VV komt op voor 300 Brzo-bedrijven in de (petro)chemie. Daarnaast zijn er veel bedrijven die SDN financieel en met andere hulpmiddelen steunen. Tot slot ondersteunen ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de TU Delft, Rotterdam School of Management Erasmus University, TNO, RIVM en 4TU Centre for Resilience Engineering de SDN-afspraken.

Doel

Een Kenniscentrum ontwikkelen dat mensen die dagelijks bezig zijn met veiligheid, verbindt met andere collega’s en experts. Dit SDN Kenniscentrum wordt dé plek waar betrouwbare informatie over veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt gedeeld en verspreid. Het Kenniscentrum zorgt dat de beste manieren om veilig met gevaarlijke stoffen om te gaan worden overgenomen door de industrie, en vooral het Midden en Klein Bedrijf. Dit draagt bij aan het uiteindelijke doel van SDN om de Nederlandse (petro)chemische industrie in 2030 de veiligste ter wereld te maken. 

Aanpak

Het SDN Kenniscentrum gaat over het vinden van kennis en het verbinden van mensen die kennis hebben of kennis zoeken. Dit kenniscentrum bepaalt verbeterdoelen samen met de partijen die in SDN samenwerken. Het Kenniscentrum organiseert activiteiten en brengt mensen met elkaar in contact die dagelijks bezig zijn met veiligheid. Denk aan collega’s in de industrie, of experts op een bepaald onderwerp. Ook organiseert het centrum regelmatig digitale bijeenkomsten, zoals brainstormsessies en workshops over een bepaald thema. 
Het Kenniscentrum bestaat uit drie onderdelen:

 1. Expertisenetwerken: experts uit de industrie, van de overheid en uit de wetenschap verzamelen en verspreiden bestaande en nieuwe kennis. Soms leggen ze deze kennis uit voor verschillende doelgroepen. 
 2. SDN GebruikersPortaal: een slimme website waarop alle kennis wordt verzameld en uitgelegd. In een Kennisbank kunnen gebruikers goede voorbeelden met elkaar delen. Ook komt hier een deel waar zij gebruikte technieken kunnen delen: de Technologie Catalogus. Daarin geven gebruikers kwaliteitsreviews, zoals bijvoorbeeld op Bol.com. Tot slot is er de SDN Academy waar experts veiligheidsregels uitleggen.
 3. Kennismakelaars: Dit zijn experts die regionaal samenwerken met allerlei bedrijven. Zij helpen bedrijven ontdekken wat nog beter kan en bieden direct oplossingen. Met speciaal ontwikkelde vragenlijsten kunnen Kennismakelaars hiermee aan de slag.

Begin 2023 moet dit Kenniscentrum goed werken. Op het SDN GebruikersPortaal staan dan meer dan 1.000 zoekonderwerpen die een goede uitleg geven van bestaande kennis of van nieuwe kennis over veilig werken met gevaarlijke stoffen. Tot die tijd doet SDN met bedrijven, overheid en wetenschap meer dan 50 proefprojecten. Dan is de aanpak genoeg getest en klaar voor gebruik door anderen in de sector. Tot en met 2023 wordt het Kenniscentrum vooral betaald uit de Safety Deal subsidie. In 2022 ondervraagt SDN alle gebruikers over de toegevoegde waarde van dit Kenniscentrum en vraagt of en in welke vorm ze vanaf 2023 hiervoor willen betalen.

Algemene informatie project

Projectcode             
SVO221019

Toegezegde subsidie
€ 500.000  

Projectperiode
maart 2021 – februari 2023

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband 

Projecttype
opleiding (B) 

Projectthema's

 • veiligheidscultuur 
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters  
 • transparante sector
 • duurzaam assetmanagement
 • hoogwaardige kennis                

Penvoerder
Stichting Veiligheid Voorop

Projectdeelnemers

 • BASF Nederland B.V.
 • Shell Nederland B.V.
 • Cegelec B.V.
 • AD International B.V.
 • Air Liquide Industrie B.V.
 • Aspen Oss B.V.
 • Mineralz B.V.
 • Chemelot Site Permit B.V.
 • Evos Amsterdam B.V.
 • Koole Tankstorage Botlek B.V.
 • SABIC Innovative Plastics B.V.
 • Sitech Services B.V.
 • Terneuzen Processing Technology B.V.
 • Troy Moerdijk B.V.
 • VivoChem B.V.
 • VPR Energy B.V.
 • Zeeland Refinery B.V.
 • Maasvlakte Oil Terminal C.V.
 • Polyscope Polymers B.V.
 • Emerald Kalama Chemical B.V.
 • Fibrant B.V.
 • ExxonMobil Chemical Holland B.V.
 • Europoort Tank Terminal Rotterdam B.V. 

Contact
Contactpersonen: Marjolijn Horsselenberg of Arjan van Dijk
E-mailadressen: Marjolijn@VeiligheidVoorop.nu of arjan.a.vandijk@safetydelta.nl
Telefoonnummers: 06 2930 1424 of 06 4687 3842

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?