Aanpak schijnveiligheden bij de opslag en het transport van gevaarlijke vloeistoffen ter versterking van de omgevingsveiligheid - Palladium (2021)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
30 november 2021

Deze Safety Deal zorgt voor het veiliger opslaan en vervoeren van gevaarlijke vloeistoffen. Deelnemende partijen werken samen aan betere en veilige oplossingen op basis van ruim beschikbare praktische ervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Samenvatting project

Aanleiding

Bij de opslag en het vervoer van brandbare, explosieve of toxische vloeistoffen tussen bedrijven bestaan nog steeds veel ernstige veiligheidsrisico’s. Vaak werken bedrijven en de overheid met kleine korte deeloplossingen die niet het grote overkoepelende probleem oplossen. Vergelijk het met een pleister. De oplossing is tijdelijk en het probleem is uit het zicht. Maar de echte oorzaak, de wond, wordt niet onderzocht of aangepakt. Bij opslagtanks, pijpleidingen en wegtransport zijn veel vernieuwende grotere oplossingen mogelijk. Maar die komen niet altijd vanzelf van de grond.

Doel

Het verbeteren en veiliger maken van de opslag en het vervoer van vloeibare gevaarlijke stoffen. De Safety Deal deelnemers werken concreet samen aan technische oplossingen die ze ook beschikbaar maken voor andere bedrijven in de Brzo-sector. Ook is er ook aandacht voor wet- en regelgeving die robuuste veiligheidsoplossingen in de weg staan. Deze Safety Deal stelt aanbevelingen op om  knellende of tegenstrijdige regels aan te pakken voor de grootschalige realisatie van veiligheidsverbeteringen.

Aanpak

Deze Safety Deal werkt veiligheidsverbeteringen uit die zorgen voor het veiliger opslaan en vervoeren van gevaarlijke vloeistoffen. De activiteiten zijn ingedeeld in zes projectonderdelen:

 1. Delen van kennis en informatiemateriaal met betrokken partijen en de medewerkers van risicovolle bedrijven zoals operators, chauffeurs, eigenaren van opslagtanks en vervoersmiddelen.
 2. Samen met deelnemende partijen onderzoeken of ze situaties kennen die veilig lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Dit project werkt minimaal drie schijnveiligheden uit. Ook zorgt het project voor informatie over technische oplossingen die pragmatisch toegepast kunnen worden.  
 3. Faciliteren van onderzoek naar ongelukken. Hierbij zorgt het project voor goed onderbouwde wetenschappelijke conclusies. 
 4. Helpen van deelnemende partijen die zijn betrokken bij een ongeluk. Het project geeft informatie over mogelijke veiligheidsoplossingen en over hoe ze vergelijkbare ongelukken in de toekomst kunnen voorkomen.  
 5. Vergroten van draagvlak bij bedrijven voor betere omgevingsveiligheid. Hierbij zorgen de samenwerkingspartners er ook voor, dat de regels beter in de wet worden toegelicht en ingevuld. 
 6. Beschikbaar maken van uitkomsten van proefprojecten. Deze pilots maken betrokkenen bewust van risico’s en schijnveiligheden. Ook maken ze vernieuwende oplossingen mogelijk.

Deze onderdelen richten zich met name op:

 • opslagtanks versus opslag in stationaire mobiele tanks;
 • transport met tankvrachtwagens versus tankrailwagons;
 • transport via binnenscheepvaart en pijpleidingen. 

Op een kosteneffectieve wijze zorgt deze Safety Deal zorgt voor meer veiligheid in de distributieketen van gevaarlijke vloeistoffen en de omgeving daarvan met aansluiting op huidige maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat en circulaire economie.

Algemene informatie project

Projectcode 
SVO221022

Toegezegde subsidie
€ 54.640  

Projectperiode
april 2021 – maart 2023

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband 

Projecttype             
milieustudie (C) 

Projectthema’s

 • ketenverantwoordelijkheid
 • hoogwaardige kennis                

Penvoerder
Acorns B.V.

Projectdeelnemers

 • Marees en Kistemaker B.V.
 • Koninklijke Vopak N.V.
 • Van Nijhof en Wassink B.V.

Contact
Contactpersoon: Erik Eenkhoorn 
E-mailadres: ErikEenkhoorn@Accede.nl  
Telefoonnummer: 06 5141 7800

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?