Handreiking Process Safety Management Aanpak BRZO MKB (2018)

Gepubliceerd op:
18 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021

In deze Safety Deal werken vijf partijen samen aan een praktische handreiking voor de versterking van de omgevingsveiligheid voor MKB BRZO-bedrijven.

Samenvatting project

Aanleiding

Voor de chemische procesinstallaties gelden BRZO-veiligheidseisen. Voor het voldoen aan deze eisen ontbreekt vaak voldoende mankracht of professionele ondersteuning bij MKB chemiebedrijven. Het ontwikkelen en implementeren van een volledige veiligheidsaanpak, ook wel Proces Safety Management Systeem (PSMS) genoemd, komt daardoor niet goed van de grond. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) gaat daarom een praktische handreiking PSMS voor MKB BRZO-bedrijven ontwikkelen. Daarmee kan de omgevingsveiligheid verder worden versterkt.

Doel

Het ontwikkelen en implementeren van een structurele aanpak voor procesveiligheid PSMS voor MKB BRZO-bedrijven. De aanpak sluit aan op de cyclus van planvorming, uitvoering, controle en bijsturing. Specifieke PSMS aandachtspunten zijn juistheid, volledigheid, inzichtelijkheid, meetbaarheid en doeltreffendheid van de procedures binnen het veiligheidsbeheerssysteem (VBS).

Aanpak

Het project bestaat uit de volgende stappen:
• Ontwikkelen van de handreiking PSMS;
• Toetsen van PSMS-aanpak via MKB-pilots en waar nodig aanpassen hiervan;
• Uitrollen van PSMS-aanpak naar MKB BRZO-bedrijven inclusief training;
• Beschikbaar stellen van PSMS-handreiking voor VNCI-leden, deelnemers Veiligheid Voorop en andere relevante platforms zoals de Regionale Veiligheidsnetwerken.

De handreiking PSMS speelt in op de behoeften van MKB BRZO-bedrijven. Hierbij wordt aandacht besteed aan een structurele versterking van:

  • "mindware" (veiligheidscultuur, veiligheidsgedrag en betrokken leiderschap),
  • "software" (managementsystemen, procedures en organisatie) en
  • "hardware" (integriteit van procesinstallaties).

De handreiking PSMS zal daardoor het audit proces inclusief directieboordeling structureel verbeteren. Deze algehele versterking van de werking van het veiligheidsbeheersysteem (VBS) zal leiden tot verbeterde veiligheidsprestaties van de MKB chemiebedrijven.

De handreiking PSMS wordt ontwikkeld door gebruik te maken van bestaande kennis. Het gaat om kennis bij VNCI BRZO-bedrijven en pilotbedrijven die als ondersteuners (“buddy”) optreden voor de overige VNCI MKB BRZO-bedrijven. De handreiking PSMS is een bovenwettelijke aanvulling op de BRZO-eisen. Ook is deze PSMS-aanpak bovenwettelijk voor de net-niet BRZO-bedrijven.
Tot slot biedt de consistente PSMS-aanpak de overheid de mogelijkheid om een betere en eenduidigere inspectie van de BRZO-eisen uit te voeren. Daarmee zal de PSMS-aanpak proactief bijdragen aan de nieuwe inspectiemethodiek Landelijke Benadering Risicobedrijven van de BRZO-inspectiediensten vanaf 2019.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180014

Toegezegde subsidie  
€ 52.200

Projectperiode   
oktober 2018 – september 2020

Samenwerkingsverband  
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
proces- en organisatie-innovatie (A)

Projectthema    
veiligheidscultuur

Penvoerder   
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Projectdeelnemers

  • Sachem Europe B.V.
  • Organik Kimya Netherlands B.V.
  • Chemcom Industries B.V.
  • Dr. W. Kolb Nederland B.V.
  • Kisuma Chemicals B.V.

Contact
Contactpersoon: Peter Bareman
E-mailadres: bareman@vnci.nl
Telefoonnummer: 06 3492 4872

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?