Rolling Stock Evaluation Tool @ Chemelot Industrial Site (2021)

Laatst gecontroleerd op:
15 december 2021
Gepubliceerd op:
30 november 2021

Deze Safety Deal introduceert een geautomatiseerde inspectiemethode om de veiligheid te garanderen bij de aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen via het spoorwegnet.

Samenvatting project

Aanleiding

Het Chemelot chemiecluster heeft een eigen spoorwegnet om grondstoffen aan te leveren. Ook worden via het spoor eindproducten naar de eindgebruikers vervoerd. Hier zitten ook gevaarlijke stoffen bij. De huidige praktijk is, dat de inspectie van alle binnenkomende en uitgaande treinen handmatig of visueel is. Afwijkingen aan wagons of documenten komen vrijwel dagelijks voor. In totaal ontvangen de fabrieken op Chemelot ca. 600 meldingen per jaar. Hierbij vinden ook menselijke fouten plaats. Verder is het nog niet mogelijk real time data te delen tussen inspecteurs en de fabrieken. Chemelot wil uitgroeien tot het veiligste chemiecluster van West-Europa in 2025. Daarvoor is er behoefte aan een nog transparantere veiligheidscultuur. Daarbij hoort continu inzicht in waar wagonladingen met gevaarlijke stoffen zich bevinden en op tijd en betrouwbaar melden aan de fabrieken welke afwijkingen er bij binnenkomende en vertrekkende treinen geconstateerd zijn.

Doel

Versterken van de omgevingsveiligheid en creëren van een open veiligheidscultuur door het automatisch scannen van binnenkomende en uitgaande treinwagons. De Safety Deal partners testen hiervoor op het Chemelot spoorwegnetwerk een geautomatiseerd sensorsysteem dat de conditie van de wagons meet. Dit bepaalt of er onderhoud nodig is aan de wagon of het onderstel.

Aanpak

Voor een periode van een jaar zet Chemelot het geautomatiseerde systeem van RailWatch GmbH in voor een praktijktest. In dit ketensamenwerkingsproject bepalen railvergunninghouder Sitech, rangeerder en tevens vervoerder DB Cargo en enkele Chemelot Brzo-bedrijven samen de kosten en baten van dit sensorsysteem. 
Fotobeelden samen met informatie van sensoren zijn de basis om te bepalen:

 • welke wagons met gevaarlijke stoffen het terrein opkomen en verlaten;
 • hoe de conditie van de wagons is;
 • of er onderhoud nodig is aan de wagon of het onderstel.

Het geautomatiseerde sensorsysteem moet incidenten met beschadigde wagons voorkomen. Het gaat om beschadigingen die eerder door handmatige of visuele inspectie niet waren vastgesteld. Door extra inzicht en real-time overzicht is ook een veiligheidsslag mogelijk met minder rangeerbewegingen, kortere overslagtijd en een betere aansluiting op het hoofdspoorwegnet. 

De Safety Deal levert de volgende concrete resultaten op:

 • geautomatiseerde alarmering die zorgt voor het snel en op tijd nemen van veiligheidsmaatregelen;
 • real-time veiligheidsinformatie voor alle betrokkenen binnen en buiten Chemelot;
 • betere documentatie van veiligheidsleer- en verbeterpunten;
 • betere beschikbaarheid van gegevens voor het opsporen van verborgen patronen en verbeteren van preventief onderhoud.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO221024             

Toegezegde subsidie
€ 116.975  

Projectperiode
juni 2021 – december 2022

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband 

Projecttype
milieustudie (C) 

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • transparante sector
 • duurzaam assetmanagement
 • hoogwaardige kennis

Penvoerder
Sitech Services B.V.

Projectdeelnemers

 • OCI Nitrogen B.V.
 • Fibrant B.V.
 • Anqore B.V.
 • Sabic Petrochemicals B.V.
 • DB Cargo Nederland N.V.

Contact
Contactpersoon: Joep Lemmens
E-mailadres: Joep.Lemmens@sitech.nl
Telefoonnummer: 0464 764 242

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?