Safety 4.0: veiligheidsverbetering door real-time inzichtelijkheid van toegepaste veiligheidsmiddelen (2019)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
8 juli 2020

Deze Safety Deal kijkt naar mogelijkheden om met innovatieve verzegelingstechnologie de omgevingsveiligheid te versterken. Een digitaal real-time-overzicht zorgt voor een veilige uitvoering van onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur.

Samenvatting project

Aanleiding

BRZO-bedrijven nemen veel maatregelen om onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur veilig uit te voeren. Dit gebeurt onder andere via fysieke afsluiting van procesinstallaties door het dichtdraaien van handwielafsluiters of het plaatsen van steekschijven. Steekschijven worden gebruikt om een leiding voorzien van flenzen hermetisch af te sluiten. Bij het plaatsen en verwijderen van deze veiligheidsmaatregelen zijn altijd twee medewerkers betrokken. Het zogenaamde vier-ogen-proces. Er is echter nergens een centraal real-time-overzicht beschikbaar van waar de fysieke maatregelen zijn geplaatst en/of verwijderd.
Bij Nouryon in Chemiepark Delfzijl (CPD) heeft dit in 2018 jaar geleid tot een “near miss” incident tijdens een onderhoudsstop. De procesinstallatie werd opgestart, terwijl er nog onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd. Nouryon en andere CPD-bedrijven zijn daarom op zoek naar een transparant verzegelingssysteem dat gelijk aangeeft waar de veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Dit digitale overzicht zorgt voor een betere borging van de veiligheid. Doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn, is bij een onveilige situatie gelijk duidelijk wie je moet aanspreken.

Doel

De haalbaarheid bepalen of innovatieve verzegelingstechnologie de omgevingsveiligheid kan versterken. De kosten en baten van deze veiligheidsverbetering zullen nauwkeurig worden ingeschat in combinatie met de opschalingskansen. Verwacht wordt, dat de kans op veiligheidsincidenten door het real-time-systeem sterk zal afnemen.

Aanpak

Lock Out - Tag Out - Try Out (LoToTo) is een industriële veiligheidsprocedure. LoToTo zorgt voor het veiligstellen van procesinstallaties en apparatuur en voorkomt ingebruikname tijdens onderhoud. De fysieke afscherming beschermt het onderhoudspersoneel ook tegen het vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit andere installaties.
Deze Safety Deal zorgt voor de specificatie van de innovatieve verzegeling om de LoToTo-procedures nog veiliger te maken. Geïnventariseerd zal worden hoe het proces voor uitschakelen, isoleren, vergrendelen, labelen en testen het beste opnieuw kan worden ingericht. Verder zal een prototype van de nieuwe verzegeling worden getest bij Nouryon en andere CPD-bedrijven. Het testen in een industriële omgeving is nodig om een breed gedragen oplossing te krijgen. Andere toepassingen van de verzegeling zoals afsluiters op een tankwagen zullen ook worden onderzocht.
Tot slot onderzoekt dit project hoe high-tech “Industry 4.0” initiatieven versneld in de procesindustrie toegepast kunnen worden. Vaak stuiten “Internet of Thing” innovaties op obstakels zoals hoge invoeringskosten, conservatieve houding van BRZO-bedrijven en digitale veiligheidsgevaren. De toepassing van “Industry 4.0” verzegelingstechnologie zal niet alleen de veiligheid verhogen, maar ook het gebruik van dergelijke technieken in de toekomst versnellen. Dit zorgt voor een structurele verbetering van de veiligheidscultuur in de BRZO-sector. Het digitale overzicht borgt de veilige uitvoering van onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur. Door de digitale registratie zullen werknemers en leidinggevenden hierover samen nog beter nadenken.

[Internet of things = in het Nederlands het Internet der Dingen, verwijst naar het geheel van apparaten die zijn verbonden met het internet. Hierdoor kunnen ze gegevens naar de cloud sturen en communiceren met elkaar of met computers, zonder dat er mensen aan te pas komen.]

Algemene informatie project

Projectcode       
SVO219006

Toegezegde subsidie
€ 172.000

Projectperiode
januari 2020 – december 2020

Samenwerkingsverband
cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 
  • duurzaam assetmanagement   

Penvoerder
The I.O.T. Company B.V.

Projectdeelnemers

  • Nouryon Industrial Chemicals B.V.
  • Stork Nederland B.V.
  • TSA Management Support B.V.

Contact
Contactpersoon: Junior Kooijman / Robbert van der Veen
E-mailadres: info@the-iot-company.com / info@iotsafetycompany.com
Telefoonnummer: 06 5313 3343 / 06 1229 9095

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?