Samen Voorbereid Veilig door Mobiele Opleiding en Beoordeling (2017)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
18 februari 2020

In deze Safety Deal werken vijf partijen samen aan de ontwikkeling van trainingsmodules Samen Voorbereid Veilig. Deze kunnen via de mobiele telefoon in de eigen werkomgeving met gevaarlijke stoffen worden toegepast.

Samenvatting project

Aanleiding

Specifieke wet- en regelgeving is gericht op het voorkomen van calamiteiten met gevaarlijke stoffen in de BRZO-sector. Gecertificeerde BRZO-bedrijven hebben daartoe veiligheidsbeleid geformuleerd. Hierin zijn ook praktijktrainingen van de Bedrijfshulpverlening [BHV] en First Responder [BHV+] bedrijfsnoodorganisatie opgenomen. Een standaard BHV-organisatie die voldoet in kantooromgevingen, functioneert onvoldoende voor BRZO-bedrijven. Een BHV+ (First Responder)-organisatie is een professionele industriële hulpverleningsorganisatie. Naast het BHV-takenpakket richt BHV+ zich op het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Voor het behalen of onderhouden van een BHV+ certificering wordt gebruik gemaakt van standaard trainingen. Klassikaal komen relevante theorie en oefeningen aan bod. Hoewel deze trainingen een goede basis zijn om de taken uit te voeren, blijkt in de praktijk, dat medewerkers na afloop van de training weer terug gaan naar hun vertrouwde gewoontes. De geleerde kennis en vaardigheden worden nauwelijks toegepast en op termijn zelfs grotendeels vergeten. Een belangrijke oorzaak is dat de standaard trainingen niet aansluiten op de praktijk van een BRZO-bedrijf.
Bedrijven als Shell, BP, DSM of Schiphol houden regelmatig oefeningen in een realistische bedrijfsomgeving. Voor de meeste bedrijven is dat niet haalbaar. Daarom wordt er naar andere manieren van training gezocht om kennis en vaardigheden blijvend aan te leren. Daarvoor is ook het pragmatisch omgaan met administratieve BRZO-belemmeringen van belang. De nieuwe Samen Voorbereid Veilig mobiele opleiding (SVV-Mob) moet daarom ook de administratieve last van BRZO-veiligheidsprofessionals verminderen.
Verder is er nog een ander aandachtspunt geconstateerd. Tal van evacuaties en oefeningen is gebleken dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld of alle personen zijn geëvacueerd. De brandweer kan dan nog niet beginnen met blussen, maar moet eerst mensen redden.

Doel

Het versterken van de veiligheid in de BRZO-sector door invoering van een SVV-Mob training. Voor de verbetering van de veiligheidscultuur en -organisatie worden specifieke trainingsapplicaties op mobiele apparaten ontwikkeld in combinatie met slimme sensoren. De training wordt aangeboden via de mobiele telefoon in de eigen werkomgeving. Na het geven van SVV-Mob trainingen bij enkele pilotbedrijven zal de effectiviteit hiervan worden bepaald.

Aanpak

Een consortium onder penvoerderschap van Risk Management Control B.V. ontwikkelt de nieuwe training voor de BRZO-sector. In het consortium zijn twee BRZO-bedrijven actief. Een tool voor op de mobiele telefoon ondersteunt de training. De oefeningen van de training zijn gebaseerd op bestaande praktijksituaties. Het effect van de mobiel opleiding is daardoor veel groter dan dat van een traditionele klassikale training. Hierdoor kan ook de frequentie omhoog. Ook zit er in de tool de optie om gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf efficiënt te monitoren. Dit verlicht de administratieve last en verhoogt de veiligheid Tot slot is het met de training makkelijker om evacuatieoefeningen te organiseren. Met de SVV-Mob aanpak kan bij echte evacuaties sneller en betrouwbaarder worden bepaald of alle gebruikers de betreffende ruimten hebben verlaten.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170006

Toegezegde subsidie
€ 409.360

Projectperiode
januari 2018 – maart 2020

Samenwerkingsverband
clustersamenwerkingsverband

Projecttype  
opleiding (B)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • veilige bedrijventerreinen en clusters

Penvoerder
Risk Management Control B.V.

Projectdeelnemers 

  • Intellecture
  • 2Gather B.V.
  • Karl Rapp Rotterdam B.V.
  • ProDelta Environmental 2 Support B.V.

Contactpersoon: Wim Zweerts
E-mailadres: Wim.Zweerts@riskmanagementcontrol.nl
Telefoonnummer: (0887) 62 00 00

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?