Seveso Top Leadership - Together Leading in Safety - Deel 1: Betrokken leiderschap (2018)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
18 februari 2020

In deze Safety Deal werken 10 partijen samen aan het ontwikkelen en toepassen van een maatwerkcursus voor locatiemanagers van bedrijven met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Samenvatting project

Aanleiding

Een betrokken locatiemanager is van groot belang voor realisatie van een hoog veiligheidsniveau binnen de BRZO-productielocatie. Voor BRZO-bedrijven wordt een topkwaliteit van het management verwacht. De afgelopen jaren zijn er meerdere signalen ontvangen over ontoereikend leiderschap bij de realisatie van een hoog veiligheidsniveau:

  • De Regionale Veiligheidsnetwerken (RVNs) constateren, dat het moeilijk is om locatiemanagers van BRZO-bedrijven te betrekken bij de uitvoering van hun veiligheidsactiviteiten. Vaak wordt dit aan veiligheidsmanagers overgelaten.
  • Veiligheid Voorop probeert al jaren de locatiemanagers van BRZO-bedrijven te laten deelnemen aan de landelijke Veiligheidsdag. Het aantal neemt toe, maar een groot aantal blijft afwezig.
  • Voor de Beleidsgroep Veiligheid en Milieu van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de competentie ontwikkeling van locatiemanagers van BRZO-bedrijven een speerpunt.

Er is behoefte aan een gerichte, op maat gemaakte cursus (“curriculum”) om (potentiële) managers van BRZO-productielocaties bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor veiligheid. Ook is praktische informatie nodig over het zorgen voor en borgen van een goede veiligheidscultuur.

Doel

Het ontwikkelen van een maatwerk cursus om locatiemanagers van BRZO-bedrijven bewust te maken van hun veiligheidsrol in een risicovolle bedrijfsomgeving. Hiervoor worden praktische handvatten aangereikt. Het uittesten van het curriculum moet leiden tot een effectief trainingsprogramma dat aansluit op de behoeften aan betrokken leiderschap in de BRZO-sector. Hiermee kunnen veiligheidsincidenten en de effecten hiervan gereduceerd worden.

Aanpak

Met het oog op veilig werken ontwikkelen de RVNs in samenwerking met Veiligheid Voorop en de branches VNPI en VNCI een cursus BRZO TOP Management. De cursus speelt in op de specifieke behoeften aan kennis over veiligheidsleiderschap van de locatiemanagers. Ze krijgen antwoord op veel voorkomende vragen over hoe de veiligheid te vergroten. Waarvoor zijn zij verantwoordelijk? Wat moeten ze faciliteren? Hoe zorgen ze ervoor, dat mensen zich aan de voorschriften houden? En wat doe je, als je merkt dat medewerkers dat niet doen? Hoe leer je van incidenten? Hoe leer je van elkaar?
De cursus wordt door twee groepen getest. De ervaringen van de groepen worden gebundeld en ingezet bij de vervolgcursussen voor locatiemanagers werkzaam in de BRZO-sector.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180013 

Toegezegde subsidie
€ 173.862

Projectperiode
december 2019 - juni 2021

Samenwerkingsverband
branche- en clustersamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s   

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Stichting Veiligheid Voorop (SVV)

Projectdeelnemers  

  • BASF Nederland B.V.
  • VNO-NCW Midden
  • VNO-NCW Brabant/Zeeland
  • Limburgse werkgeversvereniging
  • Deltalinqs
  • Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM)
  • Stichting NPAL
  • Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)
  • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Contactpersoon: Leantine Mulder
E-mailadres: info@veiligheidvoorop.nu
Telefoonnummer:  06 2717 3566

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?