Verbetering van de omgevingsveiligheid door de aanpak van knelpunten voor chauffeurs van tankvrachtwagens die bulkvloeistoffen verladen op BRZO locaties en deze daartussen transporteren - Van cadans naar cadens (2022)

Gepubliceerd op:
3 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2023

Deze Safety Deal stelt een aanpak voor om de problemen rondom veiligheid op te lossen die spelen bij chauffeurs van tankvrachtwagens, zoals de kans op aanrijdingen, brand en explosies.

Samenvatting project

Aanleiding

Vrijwel onopgemerkt werken chauffeurs van tankvrachtwagens onder snel veranderende omstandigheden. Dit zorgt voor een steeds onveiligere omgevingsveiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke vloeistoffen op Brzo-locaties. En ook bij het transport hiervan naar risicovolle bedrijven. Dit komt onder meer door de toegenomen complexiteit van het verladen en de regelgeving, het gebruik van steeds meer geautomatiseerde systemen en het ontbreken van een opleiding voor het rijden met een ‘klotsende’ lading. Dit leidt tot veel onnodige risico’s en gevaren.

Doel

Het versterken van de omgevingsveiligheid in de logistieke Brzo-keten door risicovolle bedrijven en transportorganisaties  bewuster te maken van de sterk toegenomen risico’s en gevaren bij het laden, vervoeren en lossen van vloeibare gevaarlijke stoffen. Op basis van een samen verkend en gedeeld beeld van de werkomgeving van de chauffeur van tankvrachtwagens worden structurele verbeteringen bij een groot aantal betrokken organisaties getest. Om te zorgen dat de juiste informatie bij de juiste persoon wordt geregistreerd en fraude wordt tegengegaan, wordt het Digital Safety Passport (DSP) als registratiemiddel gehanteerd. Ook wordt gekeken naar nieuwe verbeteropties, zoals melding van gevaarlijke situaties, training van nieuwe vaardigheden en signalering van vaak voorkomende onveilige situaties.

Aanpak

Deze Safety Deal stelt de chauffeur en zijn werkomgeving centraal bij de aanpak van onveilige situaties in de logistieke Brzo-keten. Het projectconsortium gaat een ombuiging van CADANS naar CADENS realiseren. Dus van de gevaren van monotone rijomstandigheden en het ritme van de golvende vloeistof in een tankvrachtwagen naar chauffeurs die daadkrachtig werken en adequaat reageren op onveilige situaties.

De activiteiten om het doel te behalen zijn onder andere:

 • Het onderzoeken van recente en nog verwachte ontwikkelingen in de werksituatie van chauffeurs van tankvrachtwagens;
 • Het onderzoeken van de veiligheidsgevolgen van die ontwikkelingen;
 • Het onderzoeken van mogelijke veiligheidsverbeteringen in de werkomgeving  van tankvrachtwagenchauffeurs, in samenwerking met betrokken organisaties;
 • Het testen van opleidingen en voorlichting met chauffeurs van nog meer transportbedrijven;
 • Het voeren van gesprekken  met belangenorganisaties, autoriteiten en brancheverenigingen over de resultaten van de Safety Deal ter vergroting van het draagvlak voor toepassing van de onderzochte verbeteringen;
 • Het ontwerpen en uitvoeren van een voorlichtingscampagne via verschillende media;
 • Het inzetten van het DSP met nieuwe functionaliteiten (DSP+) voor het borgen van de veiligheidsverbeteringen.

Door deze Safety Deal hebben chauffeurs van tankvrachtwagens een beter inzicht in onveilige handelingen bij het transport van gevaarlijke vloeistoffen. Dit zorgt voor veiliger werken en minder onveilige situaties. Daarnaast weten Brzo-bedrijven beter wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn op het gebied van veilig transport van gevaarlijke stoffen in tankvrachtwagens. Dit zal leiden tot minder ‘spills’, minder aanrijdingen en lagere risico’s op brand of explosies.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO222003

Toegezegde subsidie
€ 142.925

Projectperiode
september 2022 – december 2023

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype

opleiding (B)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid          

Penvoerder
Acorns B.V.

Projectdeelnemers

 • Secure Logistices B.V.
 • Den Hartogh Liquid Logistics B.V.
 • Nijhof-Wassink Beleggingsmaatschappij B.V.
 • Varo Energy Terminal Hengelo
 • Vivochem B.V.
 • KLK Kolb Specialties B.V.
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Contact
Contactpersoon: Erik Eenkhoorn
E-mailadres: erikeenkhoorn@accede.nl
Telefoonnummer: 06 5141 7800

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?