Versterking Dialoog over Veilig Werken middels Serious Gaming (2020)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
23 juni 2021

Deze Safety Deal ontwikkelt een innovatieve training voor de toepassing van “stop work” principes in de Brzo-keten. De wetenschappelijke validatie van serious gaming als leermiddel in de procesindustrie is ook onderdeel van dit project.

Samenvatting project

Aanleiding

Honderden Brzo-productiebedrijven en veel bedrijven in hun distributieketen werken volgens zogeheten “stop work” principes. Dit veiligheidsbeleid houdt in, dat iedereen aanwezig op een Brzo-bedrijfslocatie het mandaat heeft om het werk direct stil te leggen bij een gevaarlijke situatie. Dit “stop work” beleid bestaat uit procedures voor wat er moet gebeuren als het werk stilligt en hoe het kan worden hervat.
De praktijk laat echter zien dat bezoekers, onderhoudspersoneel en zelfs eigen werknemers weinig gebruik maken van deze laatste veiligheidsbarrière ter voorkoming van ernstige ongevallen. Het terughoudende gedrag wordt o.a. veroorzaakt door hiërarchische verhoudingen en de interpretatie van de alles of niets keuze van het “stop work” veiligheidsbeleid, namelijk volledig stoppen of doorgaan.

Brzo-werkgevers zijn daarom op zoek naar effectieve leermiddelen die werknemers motiveren om zich uit te spreken en risico’s aan te kaarten. Op dit moment zijn er te weinig leermiddelen beschikbaar om de toepassing van “stop work” principes in een veilige omgeving te oefenen en structureel bespreekbaar te maken. Bestaande leermethoden zijn sterk gericht op het individu en vragen een weinig actieve houding van de deelnemers. De complexe situatie voor personeel op de werkvloer en de psychologische barrières om in actie te komen blijven onderbelicht. Daarnaast verdwijnt de verkregen alertheid weer snel na een eenmalige opleiding. Het gevolg is, dat het personeel feitelijk wel bekend is met de “stop work” principes, maar in de praktijk niet de vaardigheden heeft om deze effectief toe te passen. Hierdoor neemt het risico op zware ongevallen toe.

Doel

Het bevorderen van de effectieve toepassing van “stop work” veiligheidsprincipes op de werkvloer met behulp van serious gaming. Serious gaming zorgt voor een veilige leeromgeving. Hierin kunnen operationele teams experimenteren met “stop work” principes zonder serieuze gevolgen. Hiermee wordt een innovatieve standaard uitgewerkt voor training van “stop work” principes in de Brzo-keten. Ook draagt deze Safety Deal bij aan de wetenshappelijke onderbouwing van serious gaming als effectief leermiddel in de procesindustrie.

Aanpak

Een samenwerkingsverband van elf partijen die een brede afspiegeling van de Brzo-keten zijn, werkt deze Safety Deal uit. Quattor P en Raccoon Serious Games vormen de projectleiding en zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling. Drie organisaties zijn aangehaakt als kennispartner. Dit veiligheidsinitiatief is daarmee een sectoroverschrijdende samenwerking voor training van “stop work” principes.
Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid worden eisen en wensen voor toepassing van “stop work” veiligheidsbeleid in kaart gebracht. Ook worden de veiligheidseffecten hiervan onderzocht en beschreven. Met deze informatie wordt een serious game interventie ontwikkeld gericht op gedragsverandering. De interventie bestaat uit een “main game” en meerdere “building blocks”. De “main game” dient als startpunt en rode draad voor bespreking van de fundamenten en reflecties hierop. Daarnaast bestaat de interventie uit korte games die als bouwstenen wekelijks worden gespeeld en waarin de stop work principes worden herhaald. Zeven partijen uit de Brzo-keten zijn betrokken bij het testen van de ontwikkelde games. Met effectmetingen wordt beoordeeld of de resultaten voldoen aan de behoeften van een veilige bedrijfsvoering. De training wordt ontwikkeld en ontsloten voor Nederlands- en Engelstalige doelgroepen.

De aanpak van de Safety Deal bestaat uit vijf werkpakketten:

 1. Inhoudelijke projectleiding voor bewaking van budget en tijdlijn;
 2. Literatuur- en gebruikersonderzoek voor de theoretische onderbouwing;
 3. Serious game ontwerp inclusief prototype tests;
 4. Uitvoering van zeven pilots inclusief effectmetingen en analyse;
 5. Documentatie en continue kennisuitwisseling met partners.

Deze Safety Deal is een innovatieve combinatie van serious gaming en veiligheid. Daarom komt de ontwikkelde kennis en resultaten in vier verschillende vormen beschikbaar:

 • een paper over het ontwerp van serious games voor verbetering van veiligheid;
 • een (wetenschappelijk) paper over de toepassing van “stop work” procedures;
 • een (wetenschappelijk) paper over de pilots, waarbij de effectmetingen van de serious game training centraal staan;
 • een compacte eindrapportage met de leerpunten en resultaten van deze Safety Deal inclusief de business case en aanbevelingen voor bredere uitrol van het ontwikkelde leermiddel.

Deze Safety Deal zal door de constructieve samenwerking en het wetenschappelijke beoordelingsproces van de serious gaming trainingsresultaten belangrijke veiligheidsinzichten opleveren. Dit verhoogt de kans op toepassing van “stop work” principes in de Brzo-sector. Op termijn zal dit voor hogere veiligheidsprestaties zorgen.

Algemene informatie project

Projectcode    
SVO220014

Toegezegde subsidie
€ 381.114 

Projectperiode
oktober 2020 - augustus 2022

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s    

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • transparante sector
 • hoogwaardige kennis    

Penvoerder
Quattor P v.o.f.

Projectdeelnemers

 • Raccoon Serious Games B.V.
 • IHC Holland B.V.
 • IHC IQIP B.V.
 • Arcus Nederland B.V.
 • Heesen Yachts Builders B.V.
 • Tata Steel IJmuiden B.V.
 • Anglo-Eastern Ship Management
 • TU Delft

Contact
Contactpersoon: Karen van Vliet
E-mailadres: k.vanvliet@quattorp.com
Telefoonnummer: 06 5552 4429

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?