Veiligheid Voorop (2017)

Gepubliceerd op:
18 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021

Deze Safety Deal wil via het programma Veiligheid Voorop de veiligheidscultuur versterken en de veiligheidsprestaties verbeteren bij bedrijven met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Samenvatting project

Aanleiding

De veiligheidsincidenten bij Chemiepack en Odfjell zijn geëvalueerd. De chemiesector heeft hieruit geleerd, dat een goede samenwerking binnen de keten vereist is om dit soort veiligheidsincidenten te voorkomen.

Doel

Het versterken van de veiligheidscultuur en het verbeteren van de veiligheidsprestaties voor bedrijven met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen via interventies van het programma Veiligheid Voorop (VV). De primaire doelgroepen zijn de BRZO-bedrijven in de (petro)chemie en de onderhoudsbedrijven werkzaam in de chemieketen. Het programma VV levert tools en instrumenten om de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van BRZO-bedrijven naar een hoger plan te tillen.

Aanpak

Het programma VV is in 2011 gestart op initiatief van een aantal branches in de (petro)chemieketen. Het programma richt zich op het verbeteren van de veiligheid in de chemieketen. In Nederland zijn er circa 400 BRZO-bedrijven, waarvan 300 ondernemingen onderdeel van de chemieketen zijn.
In het voorjaar 2015 is de Safety Deal Veiligheid Voorop ondertekend door vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het bedrijfsleven. Daarmee is het startschot gegeven voor de verdere stimulering van veiligheidsinitiatieven vanuit de bedrijven zelf. Vanwege de goede resultaten willen de branches de komende jaren doorgaan met het programma VV. Voor de periode 2017-2019 wordt met de activiteiten van het programma VV beoogd de volgende resultaten te behalen:

  • Het creëren van een effectief en laagdrempelig informatie en communicatie platform voor de petro(chemie) met verhoogde inzet van de regionale veiligheidsnetwerken (RVNs).
  • Het periodiek uitwisselen van kennis en ervaringen tussen BRZO-bedrijven via overleg op branche niveau en bijeenkomsten van de RVNs.
  • Het bereiken van een hoge aansluitgraad van petrochemische BRZO-bedrijven bij VV.
  • Het jaarlijks organiseren van een Veiligheidsdag voor de BRZO-bedrijven.
  • Het uitbrengen van een jaarlijks verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten.
  • Het ontwikkelen en implementeren van instrumenten waarmee BRZO-bedrijven hun veiligheidsprestaties kunnen verbeteren.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170003

Toegezegde subsidie
€ 421.080

Projectperiode
maart 2017 – maart 2019

Samenwerkingsverband  
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
proces- en organisatie-innovatie (A)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid

Penvoerder
Stichting Veiligheid Voorop (SVV)

Projectdeelnemer
Dow Benelux B.V.

Contactpersoon: Leantine Mulder
E-mailadres: info@veiligheidvoorop.nu
Telefoonnummer:  06 2717 3566

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?