VOMI Veilig (2021)

Gepubliceerd op:
29 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023

Deze Safety Deal vergroot het veiligheidsbewustzijn van medewerkers die betrokken zijn bij het onderhoud van procesinstallaties van risicovolle bedrijven. De VOMI Veilig-aanpak zorgt voor een andere houding op de werkvloer waar overal over veiligheid wordt gesproken en nagedacht.

Samenvatting project

Aanleiding

Het onderhoud van installaties is vaak ingewikkeld. De eigenaar van de installatie doet dat niet zelf. Er zijn vaak verschillende bedrijven bij betrokken. Gelukkig komen er weinig ongelukken voor. Maar het is wel zo dat bijna de helft van alle ongelukken in de procesindustrie gebeurt bij het uitvoeren van onderhoudswerk. Die ongelukken hebben vaak grote gevolgen, niet alleen voor de mensen die het werk uitvoeren, maar ook voor de omgeving. Voorbeelden daarvan zijn brand of het weglekken van gevaarlijke stoffen. De vakmensen zijn getraind. Als er bijna een ongeluk gebeurt, weten ze het vaak nog wel te voorkomen. Toch zit daar een gevaar in. Die ongelukken worden niet altijd gemeld. Medewerkers willen geen onrust en ze willen al helemaal niet, dat ze de schuld krijgen. Maar omdat niet alles verteld wordt, weten ze ook vaak niet wat de gevaren zijn en raken ze eraan gewend. Ook aan het feit dat het bijna altijd goed afloopt. Dat maakt, dat de aandacht verslapt, terwijl het gevaar op de loer blijft liggen. En als het mis gaat, dan kan het ook goed mis gaan. Het is nodig dat de mensen die dit werk uitvoeren beter op de hoogte zijn van de gevaren en er beter op gaan letten dat zij die gevaren vermijden. 

Doel

Het beter leren inzien van de gevaren die verbonden zijn aan het onderhoud van procesinstallaties door betrokkenen. Dan komen er minder ongelukken bij het onderhoud. Het werk wordt daarmee veiliger voor henzelf en voor de omgeving. VOMI Veilig zorgt ervoor, dat medewerkers vertellen wat er gebeurt. En ook dat de mensen de gevaren beter herkennen. Dat helpt hen om veilig te werken.

Aanpak

VOMI is een vereniging die opkomt voor de belangen van bedrijven die onderhoud plegen aan procesinstallaties. Binnen deze Safety Deal ontwikkelt VOMI een manier van werken die ervoor zorgt, dat medewerkers de gevaren die verbonden zijn aan het onderhoud van de installaties beter herkennen. Dat voorkomt ongelukken. Die manier van werken is voor alle bedrijven in het werkgebied beschikbaar. De ontwikkeling van de aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het omschrijven van de manier van werken en het leren herkennen van de gevaren. Dat doen veiligheidsadviseurs, onder andere door naar de werkplekken toe te gaan en daar met mensen die het werk uitvoeren te gaan praten. 
 • De manier van werken omschrijven de veiligheidsadviseurs in een veiligheidsboek. Dat wordt telkens aangepast, als er nieuwe informatie komt over de gevaren die ergens (bijna) hebben geleid tot ongelukken.
 • Er worden medewerkers van bedrijven opgeleid om met het veiligheidsboek te werken. Dat zijn veiligheidsvertegenwoordigers. Vakmensen die gewoon op het werk meewerken, maar die net iets meer aandacht hebben voor veiligheid en hun collega’s ook wijzen op gevaren. 
 • De manier van werken wordt als proef ingevoerd op verschillende klussen. Daarbij zijn de veiligheidsadviseurs betrokken. De uitkomsten van de proef verwerken zij weer in het veiligheidsboek. Natuurlijk worden ook de eigenaren van de installaties en de omgeving bij de proeven betrokken.  
 • Aan het einde van het project zullen de veiligheidsadviseurs en de medewerkers van VOMI de manier van werken verder verspreiden en beschikbaar stellen aan alle bedrijven die onderhoud plegen aan procesinstallaties. 

De VOMI Veilig-aanpak zorgt ervoor, dat medewerkers de gevaren beter zien. En dat zorgt er weer voor, dat er minder ongelukken gebeuren op het werk. De medewerkers die bij hun werk gebruik maken van deze manier van werken zijn zich beter bewust zijn van de gevaren in hun werk. Het project zorgt ervoor, dat medewerkers van de VOMI-bedrijven altijd weten, dat aan hun werk gevaren verbonden zijn. Omdat ze dat weten en de gevaren herkennen, kunnen zij ongelukken voorkomen, voor zichzelf en voor de omgeving.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO221017 

Toegezegde subsidie
€ 232.744 

Projectperiode
april 2021 – maart 2022

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband 

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters  
 • transparante sector
 • duurzaam assetmanagement
 • hoogwaardige kennis

Penvoerder
Branchevereniging van dienstverlenende ondernemers ten behoeve van de procesindustrie (VOMI)

Projectdeelnemers

 • Dow Benelux B.V.
 • Engie Services West Industrie B.V.
 • Kaefer Nederland B.V.
 • Steigerbouw Van der Panne-Rotterdam B.V.
 • Mourik-Services B.V.

Contact
Contactpersonen: Peter Hecker of Jannes Bouma 
E-mailadressen: Peter.Hecker@fme.nl of Jannes.Bouma@Trisolis.nl
Telefoonnummers: 06 2903 8811 of 033 20 060 09

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?