Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie (2018)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
27 februari 2020

In deze Safety Deal werken zestien partijen samen aan nieuwe inspectietechnieken, een onderhoudsbeslismodel en bundeling van fundamentele kennis over coatings. Met deze drie sporen kan corrosie zo goed en lang mogelijk veilig worden beheerst.

Samenvatting project

Aanleiding

In Nederland is een groot deel van de procesinstallaties van de industrie al meer dan 30 jaar in bedrijf. Geïsoleerde apparatuur en leidingen vormen daardoor een toenemend veiligheidsrisico en -gevaar vanwege het sluipmoordenaarskarakter van corrosie onder isolatie (COI). Op wereldschaal is ernstige schade door de gevolgen van COI geconstateerd. Dit wil niet zeggen dat COI nu al grootschalig de oorzaak is geweest van grote calamiteiten, maar productiebedrijven willen zo'n veiligheidsrisico uiteraard tot het uiterste beperken.

Doel

Het voorkomen van corrosie door tijdige detectie van COI verschijnselen, selectie van geschikte coatings en toepassing van een risico gedreven onderhoudsbeslismodel. Dat zijn de drie bouwstenen die onlosmakelijk bij elkaar horen in deze Safety Deal. Ze dragen gezamenlijk bij aan het beheersen van de COI risico’s en het voorkomen van grote calamiteiten.
Via fundamentele kennis over coatings en de wijze van aanbrengen van coatings kan corrosie zo goed en lang mogelijk worden beheerst. Corrosie kan opgespoord worden met adequate non destructive testing (NDT) technieken en inspectie monitoring systemen. Tenslotte zorgt een “risk based management” methodiek voor beheersing van alle relevante aspecten rondom COI.

Aanpak

Aan het project neemt een uitgebreide vertegenwoordiging van deskundigen en probleemeigenaren van productie- en onderhoudsbedrijven deel. Dit biedt een unieke kans om “best practices” oftewel best beschikbare methodes en technieken voor het tegengaan van COI samen te stellen op basis van individuele kennis en ervaringen van projectdeelnemers. Het project leidt daarmee tot nieuwe mogelijkheden om effectiever installaties te inspecteren, onderhouden en beheersen op COI. Vanwege verwachte lagere inspectiekosten ontstaat een win-win situatie ten aanzien van de technische betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de procesinstallaties.
COI is een degradatiemechanisme, dat optreedt bij geïsoleerde leidingen en apparaten bij temperaturen tussen 0 tot 150 graden C. Deze vorm van corrosie is lastig te beheersen, omdat de locaties waar COI optreedt moeilijk te bepalen zijn. Ook is de snelheid van degradatie afhankelijk van veel factoren en daardoor nauwelijks te voorspellen.
Dit project stelt industriële best practices op  waarmee COI nauwkeuriger is vast te stellen en beter is te voorspellen. Deze best practices omvatten drie onderdelen: non destructive testing (NDT), coating en “risk based” COI beslismodellen. Voor het project bestaat grote belangstelling vanuit BRZO-bedrijven en de VNCI- en VNPI-branches. De samenwerking in dit project zal drie resultaten opleveren:

 • Een praktisch instrument om betrouwbare NDT technieken te kunnen selecteren. Het gaat om technieken waarmee in stappen van grof naar fijn zonder de isolatiebeplating te verwijderen, de aantasting van het basismateriaal kan worden vastgesteld.
 • Een praktische richtlijn om te bepalen welke coating voldoende  bescherming biedt tegen COI.
 • Een praktisch risicobeslismodel waarmee het voorkomen en tegengaan van COI tegen zo laag mogelijke kosten wordt gerealiseerd.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180012

Toegezegde subsidie
€ 298.152

Projectperiode
oktober 2018 – december 2019

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema's

 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
World Class Maintenance 

Projectdeelnemers

 • Stork Asset Management Technology B.V.
 • Sitech Manufacturing Services C.V.
 • Koninklijke DSM N.V.
 • Temati B.V.
 • Venko Schilderwerken B.V.
 • BASF Antwerpen N.V.
 • Borealis Plastomers B.V.
 • Cuijpers Services B.V.
 • Fluor B.V.
 • OCI Nitrogen B.V.
 • Shell Nederland Chemie B.V.
 • SABIC Petrochemicals B.V.
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Vereniging Kwaliteitstoezicht Inspectie en Niet-Destructieve Technieken (KINT)
 • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)

Contactpersoon:  Paul van Kempen
E-mailadres:   PvK@worldclassmaintenance.com
Telefoonnummer:  (076) 763 15 53

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?