Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) aanvragen | RVO

Service menu right

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

26-07-2021

Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Voor ondernemers

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Lees meer over deelnemen als ondernemer.

Voor financiers

Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie. Lees meer over deelnemen als financier.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het GO-team is verantwoordelijk voor:

  • behandelen van aanvragen voor garantiefinanciering;
  • voorlichting: presentaties en behandeling voorgelegde cases;
  • beheer op lopende portefeuille (wijzigingen, herstructureringen, verliesdeclaraties, facturering, etc.);
  • behandelen toetredingsverzoeken banken; en
  • controle op leningdocumentatie en informatieverstrekking aan belanghebbenden.

Staatsgarantie

Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd.

Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken bedrijfsfinanciering en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen. Sinds 2009 hebben de deelnemende banken voor ruim € 3,5 miljard GO-leningen verstrekt. De overheid heeft dus meer dan € 1,75 miljard aan garanties afgegeven.

Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)

Krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? Daarvoor is nu een specifieke faciliteit beschikbaar: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). De GO-C geeft banken 80% of 90% staatsgarantie op leningen aan (middel)grote ondernemingen.

Lees meer over de GO-C regeling.

Budget

Voor 2021 is een bedrag van € 2,5 miljard (voor GO en GO-C samen) beschikbaar.

Aanvragen

Financiers kunnen hun garantieaanvraag voor de GO tot 1 juli 2023, 17:00 uur indienen bij RVO.

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering kan een onderneming zich wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken.

Lees meer over het aanvraagproces

Na uw aanvraag

Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de bank het standpunt van de Staat. In de praktijk weet RVO een reactietermijn te hanteren die aanzienlijk korter is. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

Wet- en regelgeving

Meer weten?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de GO-C regeling? Meld u dan aan voor onze GO-nieuwsbrief.

In de brochure Garantie Ondernemingsfinanciering leest u meer over de werking van de regeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.