Gesloten voor aanvragen

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd in verband met corona

Laatst gecontroleerd op:
4 juli 2022
Gepubliceerd op:
18 maart 2020

Door het coronavirus kunnen landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven in financiële problemen komen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) uitgebreid.

Ligt uw bedrijf in het Caribisch gebied? Dan mag u het BL-C niet gebruiken, maar wel de verruimde Borgstelling mkb-kredieten (BMKB). Grote land- en tuinbouwbedrijven (geen mkb) mogen het BL-C ook niet gebruiken.

Hoe werkt het BL-C?

De coronafinancieringsregeling met staatsgarantie BL-C is met terugwerkende kracht verlengd van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Het kabinet heeft besloten de regeling ook na 31 december 2021 beschikbaar te houden vanwege de aanhoudende economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Maximale lening

De overheid staat borg voor een overbruggingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen per bedrijf.

Heeft u sinds 2010 of later een GL- of BL-Plus-lening met een MDV- of Groenlabelcertificaat? En heeft u deze lening nog niet helemaal afgelost? Dan staat de overheid borg voor maximaal € 2,8 miljoen.

Looptijd

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 4 jaar.

Provisie

Bij het BL-C betaalt u minder provisie dan bij het BL. In de tabel leest u hoe hoog de provisie is.

Provisie percentage

  Looptijd tot en met 2 jaar Looptijd langer dan 2 jaar
Starter of overnemer 0,5% 0,75%
Andere bedrijven 1,5% 2,25%

Aflossen

U kunt het krediet lineair aflossen. U moet hier op zijn laatst 2 jaar na de start van het krediet mee beginnen.

Persoonlijke borg

De persoonlijke borgstelling voor een meerderheidsaandeelhouder binnen een besloten vennootschap is verlaagd van 25% naar 10% van het BL-C-krediet.

Hoe vraagt u aan?

U vraagt het BL-C niet zelf aan bij ons, dit doet uw bank of financier voor u. Deze banken zijn aangesloten:

 • ABN AMRO Bank
 • Deutsche Bank
 • ING Bank
 • Rabobank
 • Triodos Bank
 • NIBC

Stappenplan

Als u het BL-C wilt gebruiken:

 1. U doet een aanvraag voor een krediet of lening bij een bank of financier.
 2. De bank of financier beslist over uw financieringsaanvraag en bepaalt of het mogelijk is dat u daarbij het BL-C gebruikt.
 3. Bespreek samen de voorwaarden van de financiering. Hierbij houdt de bank of financier rekening met de BL-C-voorwaarden, zoals de maximale looptijd van het krediet.
 4. Keurt uw bank of financier uw financieringsaanvraag goed? Dan vraagt de bank of financier hierna het BL-C-krediet aan bij ons.

Meer weten?

Wilt u weten wat de andere mogelijkheden zijn voor land- en tuinbouwbedrijven? Lees meer over BL en BL-plus.

Lees de achtergrond van de uitbreiding in de Kamerbrief van 17 maart 2020. Deze brief gaat over het noodpakket banen en economie. Lees meer over de uitbreiding voor visserij- en aquacultuurbedrijven in de publicatie in de Staatscourant van 10 april 2020. In de Staatscourant van 23 februari 2022 werd aanvullende informatie over het subsidieplafond gepubliceerd.

Vragen over Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)?

Neem contact met ons op (ondernemers kunnen direct bij hun bank terecht)

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?