Open voor aanvragen

BMKB-Groen

Gepubliceerd op:
3 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2023

Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik, de BMKB-G. De BMKB-G is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden.

Startdatum:
zondag 6 november 2022
Einddatum:
woensdag 30 juni 2027

Wat houden de verruiming en aanpassingen in?

Met deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75% van het kredietbedrag. Daardoor kunnen financiers gemakkelijker en sneller kredieten verstrekken en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De regeling is toepasbaar op groene investeringen.

Onder groene investeringen worden verstaan: 

 • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst
 • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
 • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

Verkrijgen van een financiering met BMKB-G betekent overigens geen recht op verkrijgen van EIA-subsidie. Een aanvraag voor EIA-subsidie wordt apart door RVO beoordeeld.

Looptijd uitgebreid

De looptijd van de garantie op de BMKB-G financiering is verruimd. Voor alle financieringen met BMKB-G bestaat de mogelijkheid om een garantie met een looptijd van maximaal 12 jaar toe te passen.

Voor reguliere investeringen in bedrijfsmiddelen is de maximale looptijd 6 jaar.

Provisie verlaagd

De provisie voor BMKB-G is verlaagd naar:

 • 2% bij een looptijd tot en met 24 kwartalen;
 • 3% bij een looptijd van 25 tot en met 48 kwartalen.

Door deze verlaging wordt de financiering toegankelijker voor ondernemers.

Waar kunt u terecht?

Geaccrediteerde financiers kunnen aanmeldingen voor de aangepaste BMKB-G bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen.

Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker, dit zijn zowel banken als non-bancaire financiers. Bekijk een overzicht van financiers die deelnemen aan de BMKB.

Aangesloten financiers werken aan de voorbereiding om financieringsaanvragen met BMKB-G in behandeling te kunnen nemen. De datum waarop een ondernemer een aanvraag kan indienen kan per financier verschillen. Nadere informatie vindt u op de website van uw financier. 

Vanaf het eerste kwartaal in 2023 kunnen ondernemers terecht voor de BMKB-G bij deelnemende banken. Het moment waarop de BMKB-G beschikbaar komt, verschilt per deelnemende bank. Neem voor meer informatie contact op met uw bank. 

Uitgesloten bedrijfsgroepen

De volgende bedrijfsgroepen zijn uitgesloten:

 • grootbedrijf
 • landbouw
 • visserij
 • publieke gezondheidzorg
 • bedrijven in de financiële sector
 • vastgoed

Deze sectoren hebben hun eigen ondersteunende instanties/regelingen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?