Open voor aanvragen

Deelnemen als financier (BMKB)

Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2024
Gepubliceerd op:
4 april 2011

Het mkb is in grote mate afhankelijk van financiers. Verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering is dan ook wenselijk. Om verbreding van het aanbod te ondersteunen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook opengesteld voor andere financiers dan banken.

Banken

De onderstaande banken maken gebruik van de BMKB: 

Op de BES-eilanden:

Niet-bancaire financiers

Om de markt voor bedrijfsfinanciering te verbreden, staat de BMKB ook open voor andere financiers dan banken:

Als niet-bancaire financier deelnemen aan de BMKB

Wilt u als niet-bancaire financier de BMKB toepassen bij uw financieringen aan het mkb? Dan kunt u een verzoek tot deelname indienen. Een adviescommissie adviseert de minister of u voldoet aan de eisen. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar de organisatie, het financieringsproces, deskundigheid en stabiliteit van de financier.

Voor het indienen van een aanvraag tot deelname moet u een brief van DNB en AFM hebben. In de brief moet staan dat u aan de eisen van DNB en AFM voldoet of dat deze eisen op u niet van toepassing zijn.

Om de pdf te kunnen gebruiken, doorloopt u deze stappen:

  • Ga met uw muis op de pdf staan en klik op de rechtermuisknop
  • Kies 'Koppeling opslaan als' en sla de pdf op op uw computer
  • Als u deze software niet heeft: download eventueel Adobe Acrobat reader
  • Open de pdf vanuit Adobe 

Contact

Financiers kunnen contact met ons opnemen over mogelijke deelname aan de BMKB:

E: info.bmkb@rvo.nl
T: 088 042 42 42

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?