Open voor aanvragen

Extra steun binnen de BMKB

Gepubliceerd op:
4 april 2011
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2020

In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun binnen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

U kunt extra steun krijgen als:

  • u starter bent;
  • uw investering zich richt op technologische innovatie;
  • u activiteiten heeft die geraakt worden door de PFAS- en/of stikstofproblematiek.

Starter en de BMKB

Als starter kunt u gebruik maken van extra mogelijkheden binnen de BMKB.

Definitie starter

U bent starter als u minder dan 3 jaar een bedrijf voert. U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

Omvang

Als u bij de financier een 'starterslening' afsluit van maximaal € 266.667, staat de overheid borg voor 67,5%. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Aflossing

U begint met aflossen uiterlijk 6 maanden na de kredietondertekening.

Opschorting

In overleg met uw financier is het mogelijk om de lening voor 3 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

Technologische innovatie met BMKB

Innovatieve ondernemers kunnen op grond van de WBSO een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bovendien gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling als uw onderneming een S&O-verklaring heeft.

Omvang en looptijd

De overheid staat borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal € 1,5 miljoen. De looptijd mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten.

Aflossing

Uiterlijk op de 1e dag van het 14e kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten moet u beginnen met het aflossen van uw lening.

Opschorting

In overleg met uw financier is het mogelijk om de lening voor 2 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 aaneengesloten kwartalen duren.

PFAS en stikstof

Voor bedrijven met activiteiten die geraakt worden door PFAS- en/of stikstofproblematiek zijn er ruimere mogelijkheden binnen de BMKB. Van deze verruiming kan de klant, via de financier, tot en met 31 december 2020 gebruik maken.

Afbakening doelgroep

De verruiming vanwege de PFAS- en stikstofproblematiek staat open voor mkb'ers die in 2018 of 2019 minimaal 20% van hun jaaromzet hebben behaald uit activiteiten zoals weergegeven in het activiteitenoverzicht (op basis van SBI-sectorcodes). Dit overzicht vindt u onderaan deze pagina. Bedrijven uit de Agri-sector kunnen geen gebruik maken van de generieke BMKB-regeling en de verruiming voor PFAS- en stikstofproblematiek. Voor deze groep bedrijven is een specifiek instrumentarium vanuit de Rijksoverheid beschikbaar.

Hoger aandeel overheidsborgstelling

De verruiming houdt in dat de overheid voor een hoger percentage borg kan staan. Driekwart van de kredietverstrekking kan met BMKB-krediet gefinancierd worden. Normaal ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Deze verhouding kan toegepast worden op het gehele maximum van het BMKB-krediet van € 1,5 miljoen.

Overige voorwaarden

De overige voorwaarden zijn gelijk aan het reguliere borgstellingskrediet. De aangesloten financiers beoordelen of een onderneming aan de regelingsvoorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming kan aantonen over voldoende continuïteitsperspectief te beschikken. De regeling kan niet worden ingezet voor verliesfinanciering.

Vragen over BMKB?

 

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?