Open voor aanvragen

Extra steun binnen de BMKB

Gepubliceerd op:
4 april 2011
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2023

In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun binnen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

U kunt extra steun krijgen als:

  • u starter bent;
  • uw investering zich richt op technologische innovatie;
  • u investeringen doet om te verduurzamen.

Starter en de BMKB

Als starter kunt u gebruik maken van extra mogelijkheden binnen de BMKB.

Definitie starter

U bent starter als u minder dan 3 jaar een bedrijf voert. U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

Omvang

Als u bij de financier een 'starterslening' afsluit van maximaal € 333.333, staat de overheid borg voor 67,5%. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Aflossing

U begint met aflossen uiterlijk 12 maanden na de kredietondertekening.

Opschorting

In overleg met uw financier is het mogelijk om de lening voor 3 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

Technologische innovatie met BMKB

Innovatieve ondernemers kunnen op grond van de WBSO een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bovendien gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling als uw onderneming een S&O-verklaring heeft.

Omvang en looptijd

De overheid staat borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal € 1,5 miljoen. De looptijd mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten.

Aflossing

Uiterlijk op de 1e dag van het 14e kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten moet u beginnen met het aflossen van uw lening.

Opschorting

In overleg met uw financier is het mogelijk om de lening voor 2 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 aaneengesloten kwartalen duren.

Verduurzaming met BMBK Groen

Om ervoor te zorgen dat mkb'ers investeringen in verduurzaming makkelijker kunnen financieren, is de BMKB verruimd met de BMKB Groen (BMKB-G).

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?