Bijna open voor aanvragen

Nationale voorselectie Nederlands Halfgeleider Competence Center

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
11 januari 2024

Competence centers op het gebied van halfgeleiders (ook wel 'Chips Competence Centres' of 'Chips CC’s' genoemd) zullen een essentiële rol spelen in het Chips for Europe Initiative. De centra zullen toegang bieden tot (technische) expertise op het gebied van halfgeleiders, waardoor bedrijven, met name het mkb, snel en eenvoudig toegang krijgen tot nieuwe markten, groeifinanciering en investeerders, of vaardigheden waar zij anders jaren voor nodig hebben om die intern op te bouwen.

Het Chips CC verleent zijn diensten op een eerlijke, open en niet-discriminerende manier. Het moet verbinding maken met, en deel uitmaken van het Europese netwerk van competentiecentra op het gebied van halfgeleiders en moet fungeren als toegangspunt tot andere knooppunten van het netwerk.

Het Chips CC is een instrument van de Europese Unie, waar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nationale voordracht voor verzorgt.

De Europese Commissie nodigt alleen consortia uit die zijn voorgedragen door de lidstaten om een uitgebreid voorstel in te dienen.

Voor wie

Deze oproep is voor Nederlandse consortia die de relevante expertise hebben voor het ondersteunen van Nederlandse en Europese bedrijven die actief zijn in de halfgeleidersector en daarbij ook het brede palet aan ondersteunende diensten kunnen aanbieden.

Een consortium:

 • Kan bestaan uit één organisatie of een gecoördineerde groep organisaties met complementaire expertise.
 • Is opgericht met een non-profit doelstelling.
 • Heeft als doel het gebruik van halfgeleidertechnologieën te bevorderen en pro-actief aansluiting te zoeken bij de Chips for Europe initiatieven.
 • Kan worden opgezet binnen bestaande organisaties.
 • Is onafhankelijk.

Budget

Het Nederlands budget voor de realisatie van het nationale competence center is (tenminste) € 1 miljoen per jaar, voor een minimale looptijd van 4 jaar.

Indienen voorstel

Dien uw uitgewerkte voorstel uiterlijk 24 mei 2024 in bij RVO, bij voorkeur per e-mail: chipsju@rvo.nl. U kunt uw voorstel ook per post indienen: 

Postbus 93144
2509 AC Den Haag.

Uw voorstel

In uw voorstel maakt u duidelijk hoe het Chips CC invulling geeft aan de activiteiten en doelstellingen zoals beschreven in het Competence Centers guidance document van de Europese Commissie. Daarnaast verwachten we inzicht in hoe uw voorstel aansluit op nationale en Europese beleidskaders en andere initiatieven die het Europese en nationale halfgeleider ecosysteem versterken. Het is een pluspunt als u extra budget en middelen via gemeenten, provincies en/of regionale financiering beschikbaar kunt stellen voor het Nederlandse CCC.

Belangrijk in uw voorstel is de ervaring van de indieners op het gebied van de halfgeleiderindustrie, met name in het ondersteunen van mkb'ers, start- en scale-ups bij het verkrijgen van groeifinanciering en het leggen van verbindingen met relevante partijen.

Beoordelingscriteria

Voordat uw voorstel naar de Europese Commissie gaat, beoordeelt een onafhankelijk ambtelijke commissie de voorstellen op de volgende criteria:

 • Relevantie binnen de beleidskaders van de nationale en Europese doelstellingen, alsmede de synergie met overige activiteiten die gelinkt zijn aan de doelstellingen van het competence center (onder meer relevante Nationaal Groeifonds-projecten en IPCEI's).
 • De implementatie van de activiteiten en in hoeverre de consortiumpartners elkaar aanvullen en in staat geacht worden de doelstellingen te kunnen realiseren.
 • De verwachte impact op de korte, midden en lange termijn en hoe het consortium zal bijdragen aan het versterken van de nationale en Europese halfgeleiderindustrie.

Let op:

 • Voor de nationale indiening is een gedetailleerde begroting nog niet vereist, maar voornamelijk een kwalitatieve beschrijving hoe invulling wordt gegeven aan de gevraagde activiteiten (zie leidraaddocument en call tekst), en hoe de aansluiting wordt gezocht met de beleidskaders.
 • Voor de nationale indiening proberen wij zoveel mogelijk gebruik te maken van de Europese templates. Voor de restricted call zal het format van Digital Europe worden gehanteerd. Deze kan ook gevolgd worden voor de nationale voorselectie.

Selectieproces

Op basis van de ingediende voorstellen wordt één voorstel geselecteerd. Het geselecteerde consortium wordt uitgenodigd een definitief voorstel in te dienen in de zogenoemde restricted call, die opent op 8 juli 2024 en sluit op 17 september 2024 (17:00 uur). 

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?