Open voor aanvragen

Over het Belastingdienst eH3-inlogmiddel

Gepubliceerd op:
30 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
13 september 2021

Heeft u het specifieke Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Lees meer over waarvoor u dit inlogmiddel kunt gebruiken en hoe u een bestaand eHerkenningsmiddel kunt omzetten.

Met het specifieke Belastingdienst eH3-inlogmiddel kunt u uitsluitend:

  • inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z);
  • compensatie aanvragen via de compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst.

U kunt hiermee dus niet inloggen bij RVO voor andere regelingen die RVO uitvoert of bij andere overheidsorganisaties.

U regelt het aanvragen van een eHerkenningsmiddel bij één van de erkende leveranciers:

Uw eHerkenningsmiddel omzetten?

Heeft u al een eHerkenningsmiddel? Dan is omzetten van uw eHerkenningsmiddel niet altijd een verstandige keuze. Er zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U gebruikt uw eHerkenningsmiddel uitsluitend voor uw belastingaangifte.
    Vraag bij uw leverancier (zie hierboven) na of u dit middel kunt omzetten naar het speciale ‘Belastingdienst eH3-inlogmiddel’ en zo ja, onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Niet alle leveranciers geven geld terug en een middel omzetten naar het speciale 'Belastingdienst eH3-inlogmiddel' is ook niet bij alle leveranciers mogelijk. Omzetten is alleen een goede en goedkopere keuze als u geld terug krijgt van de leverancier en de compensatie aanvraagt bij RVO.
  2. U gebruikt uw eHerkenningsmiddel voor uw belastingaangifte én voor andere overheidsdiensten, zoals het UWV.
    Het omzetten van uw huidige eHerkenningsmiddel naar het ‘Belastingdienst eH3-inlogmiddel’ is geen verstandige keuze. U kunt hiermee dan niet meer inloggen bij het UWV en andere overheidsorganisaties.

eHerkenning aanschaffen niet mogelijk?

Moet uw organisatie loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z) doen maar kunt u zich niet bij de KVK inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen?

Dan moet u voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan heeft u recht op een vergoeding. RVO voert dit onderdeel van de compensatieregeling niet uit. Het formulier om de aanvraag te doen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vragen over eHerkenning?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?