Open voor aanvragen

Agroconvenant Paddenstoelensector

Gepubliceerd op:
11 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2021

De paddenstoelensector wilde dat nieuwe bedrijven vanaf 2020 klimaat- en energieneutraal konden kweken en telen. Daarom was deze sector deelnemer van het Agroconvenant. Wat waren de doelen en wat hebben ze bereikt?

Het Agroconvenant begon in 2008 en liep tot en met 31 december 2020. In het convenant maakten de partners afspraken over energie en klimaat in de landbouw. Wij ondersteunden dit proces.

Wat wilden de partijen bereiken?

De paddenstoelensector wilde deze doelen halen:

 • Nieuwe bedrijven in 2020 klimaatneutraal en winstgevend kunnen laten kweken en telen.
 • Efficiënter omgaan met energie en deze efficiëntie met 2,5% per jaar verbeteren.
 • Energie besparen. Telers gebruikten energie vooral om teeltcellen te verwarmen en compost te reinigen met stoom. Daarop konden ze besparen.
 • Het energieverbruik per kilogram product met 32% verlagen.

Wat heeft de sector gedaan?

In de periode van het convenant verminderde het aantal bedrijven. Maar gemiddeld werden ze groter. Dit kwam omdat telers eigenaar werden van meerdere locaties. Hierdoor kon de sector efficiënter werken. Ook zorgde de vergroting van bedrijven voor betere kansen om te investeren.

Uit de Energiemonitor van de Nederlandse Paddenstoelensector bleek dat veel bedrijven duurzame technieken zijn gaan gebruiken. In 2018 gebruikte 19% van de bedrijven warmte- en koudeopslag en 24% zette grondbuizen in. 54% gebruikte andere technieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Ook werkte de sector aan duurzame veranderingen. Bijvoorbeeld aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van:
 • gewasbescherming
 • veredeling
 • alternatieven voor het gebruik van compost

Deze veranderingen in de sector boden kansen om in 2020 meer energie te besparen.

Zijn de doelen bereikt?

De deelnemende paddenstoelbedrijven bespaarden per kilogram product in 2018 bijna 30% energie, vergeleken met 2005. Daarmee is het doel van 32% energiebesparing net niet gehaald. Maar het energieverbruik per kilogram paddenstoel is sinds 2005 nog nooit zo laag geweest.

Het aandeel duurzame energie (met groene stroom) was in 2018 15%. Hiermee daalde de Co₂-uitstoot. De CO₂-uitstoot per kilogram paddenstoelen was in 2018 114 gram. Dat is een afname van 12%, vergeleken met 2016. En een daling van 45% vergeleken met 2005.

Wat willen de partijen nog bereiken?

De paddenstoelensector wil energie blijven besparen. De sector bespreekt de klimaatinzet verder met de overheid. Ze willen tot en met 2030 samen blijven werken.

Betrokken partijen

In de periode van het convenant overlegden alle betrokken partijen regelmatig met elkaar. Met een jaarlijks activiteitenprogramma hielpen de partijen de telers om de doelen te behalen. De betrokken partijen waren:

 • (Zuidelijke) Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO en LTO-vakgroep paddenstoelen)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Vertegenwoordigers van de groep telers
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Champost en duurzame warmte

De broers Hans en Henk van den Boomen ontwikkelden de installatie Upcycling Gemert. Daarmee verandert afval van de champignonkwekerij van Hans en zijn zoon Pieter in compost. De installatie levert ook warmte op. De kwekerij verkoopt deze warmte en bespaart zelf ook op gaskosten. Meer weten? Bekijk het filmpje onderaan de pagina.

Rapporten

Vragen over het Agroconvenant?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?