Open voor aanvragen

Sector glastuinbouw

Gepubliceerd op:
11 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
12 november 2021

De Nederlandse glastuinbouw heeft het grootste energiegebruik van alle land- en tuinbouwsectoren. De sector was geen deelnemer van het Agroconvenant, maar heeft al jaren een eigen programma. Dit programma heet Kas als energiebron. Het begon in 2002 en loopt nog steeds.

Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken hier samen aan. Wij verlenen subsidies voor de sector.

Wat wilde de sector bereiken?

Het doel is om klimaatneutraal te zijn in 2050.

In 2019 heeft de glastuinbouwsector aanvullende afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. De sector wil in 2030 3,5 megaton CO2-emissiereductie hebben gerealiseerd met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie en externe CO2.

Wat heeft de sector gedaan?

Met het programma ontwikkelt de sector (teelt)technieken. Ook vergroot de sector zijn kennis om energie te besparen in kassen. En om meer duurzame energie te gebruiken, bijvoorbeeld:

  • bio-energie
  • zonlicht
  • geothermie (aardwarmte)

Het programma stimuleert innovaties die een duurzame doorbraak kunnen zijn voor de sector. Ondernemers kunnen hier ideeën voor insturen.

CO2-uitstoot doorgeven

De sector en de overheid maakten in 2012 nieuwe afspraken in het CO2-sectorsysteem. De sector geeft elk jaar in de Gecombineerde opgave de CO2-uitstoot door. Hiermee vergelijken we de uitstoot van de tuinders met een afgesproken maximale uitstoot. U leest hier meer over op CO2-regeling voor de glastuinbouw.

Subsidies

Het programma Kas als energiebron heeft ook subsidies om de sector duurzamer te maken:

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

De CO2-uitstoot is gedaald van 6,8 megaton in 1990 naar 5,7 megaton in 2018. Dit is een daling van 16%. Het energiegebruik in de glastuinbouw is gedaald van 124 petajoule in 1990 naar 93 petajoule in 2018. Dit is een daling van 22%.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het programma? U vindt meer informatie op de website van Kas als energiebron. En op de website van Glastuinbouw Nederland.

Vragen over Glastuinbouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?