Open voor aanvragen

Develop2Build (D2B)

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2021
Gepubliceerd op:
5 juni 2015

Werkt u mee om in een ontwikkelingsland of opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie, milieueffectrapportage of een conceptueel ontwerp? Develop2Build kan u helpen met schenkingen, technische ondersteuning of capaciteitsopbouw. Zo wordt inclusieve economische groei bevorderd in ontwikkelingslanden.

LET OP! Per 1 oktober 2021 is deze regeling onderdeel van Invest International.

Projecten

Goede infrastructuur is essentieel voor het functioneren van de economie en de volksgezondheid, vooral in ontwikkelingslanden. Boeren krijgen meer mogelijkheden om voedsel naar de (lokale) markt te brengen als wegen goed begaanbaar zijn. Goed functionerende watervoorzieningen zijn belangrijk voor toegang tot schoon drinkwater. Schoon en veilig drinkwater zorgt weer voor hogere levensstandaarden.

Develop2Build richt zich dan ook op de ontwikkelingsfase van publieke infrastructuur, die het lokale ondernemingsklimaat verbetert en private sector ontwikkeling stimuleert. Dit doet Develop2Build in de volgende sectoren:

 • Voedselzekerheid
 • Water
 • Klimaat
 • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)

Projecten in het kader van Develop2Build moeten aan de hoogste Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)-normen voldoen. Dat betekent dat zij een aantoonbaar positief effect hebben op de samenleving en dat nadelige gevolgen voor het milieu beperkt blijven.

Develop2Build is de opvolger van de ontwikkelingsfase van het ORIO-programma. Wanneer een Develop2Build project uitontwikkeld is, kan het medegefinancierd worden met DRIVE. DRIVE is de opvolger van ORIO voor de implementatie en exploitatie van het infrastructurele project. Zo wordt u een volledig pakket aangeboden om goed functionerende projecten voor publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Voorwaarden

Een projectvoorstel voor een infrastructuurproject moet voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor Develop2Build-subsidie. Het project:

 • Wordt uitgevoerd in een van de landen op de landenlijst van Develop2Build.
 • Levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de particuliere sector.
 • Is van toegevoegde waarde voor de markt.
 • Sluit aan bij nationale of regionale beleidsdoelstellingen.
 • Levert een positieve bijdrage aan de samenleving in het algemeen, en heeft een economische waarde die groter is dan de kosten.
 • Is maatschappelijk, economisch en financieel duurzaam.

Let op: Develop2Build is een Government-to-Government programma. U kunt als ondernemer dus geen aanvraag indienen voor dit programma. Omdat Develop2Build door de overheid wordt gefinancierd, moeten alle projecten worden aanbesteed.

Bekijk alle openstaande aanbestedingen

Strategisch plan

RVO werkt jaarlijks een strategisch plan uit voor de inzet van Develop2Build, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. RVO gaat uit van de bestaande projectenportefeuille, actuele beleidsprioriteiten en ontwikkelingen in het kader van andere Nederlandse programma’s en activiteiten op het terrein van de agenda voor hulp, handel en investeringen.

D2B in de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van DRIVE, D2B en ORIO. Lees hun ervaringen en tips.

Bekijk het overzicht van alle D2B-projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt selecteren op onder meer locatie, sector en programma.

Wet- en regelgeving

Downloads

Vragen over Develop2Build?

Heeft u vragen over D2B? Dan kunt u ons bereiken via:

E: mkbfinanciering@rvo.nl (in opdracht van Invest International)
T: 088 - 0428600 (maandag t/m vrijdag, 08:30 - 17:00 uur)
T: +31(0)88 - 0428600 (vanuit het buitenland)

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?