Open voor aanvragen

Na uw aanvraag voor DHI-subsidie

Laatst gecontroleerd op:
30 april 2024
Gepubliceerd op:
6 juli 2020

U heeft subsidie aangevraagd voor een DHI-project en deze is toegewezen. Lees hier meer over het proces na toewijzing van een DHI-subsidie. 

Voorschotbetaling

Als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd ontvangt u een voorschot van 90% van het te verkrijgen subsidiebedrag. Dit voorschot ontvangt u volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat.

Voortgang van uw project

Bij sommige projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

Duurt uw project korter dan een jaar? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Duurt uw project langer dan een jaar? Dan moet u jaarlijks een voortgangsrapportage indienen. In uw subsidiebeschikking staat op welke datum wij uw eerste voortgangsrapportage verwachten.

Wijziging van uw project

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie. Neem voor het doorgeven van wijzigingen contact op met uw DHI-adviseur en vul het wijzigingsformulier in.

Vaststelling subsidie aanvragen en eindrapportage

Als het project of de studie is afgerond, moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u binnen 13 weken na de afronding doen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Gebruik hiervoor een van de formats hieronder.

Bedraagt de subsidie over het gehele project € 125.000 of meer? Dan moet u naast een eindrapportage ook een directieverklaring (per subsidie-ontvanger) meesturen. 

In de subsidiebeschikking staat welke bijlage u nog meer meestuurt als u een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsproject heeft uitgevoerd.
Uw vaststellingsaanvraag met eindrapportage en overige bijlage(n) stuurt u naar dhi@rvo.nl.

Nadat u uw vaststellingsaanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen 13 weken bericht. Zijn de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend uitgevoerd en is aan de subsidieverplichtingen voldaan, dan wordt het resterende subsidiebedrag uitbetaald. Is dat niet het geval? Dan kan het zijn dat wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken. In alle gevallen neemt de DHI-adviseur het traject met u door voordat het formeel wordt afgesloten.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de DHI-regeling? Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?