Open voor aanvragen

Digital Europe: kans op aanvullende financiering voor digitale vernieuwers

Gepubliceerd op:
28 maart 2024

Heeft u als kennisinstelling of bedrijf een baanbrekend innovatieproject op het gebied van cloud, data, AI, cybersecurity of digitale vaardigheden? Dan biedt het Europese programma Digital Europe kans op financiering. Voor sommige onderwerpen stelt de Nederlandse overheid via nationale cofinanciering aanvullend budget beschikbaar.

Om voor nationale cofinanciering in aanmerking te komen, moet u ook deelnemen aan een van de Europese calls. Bekijk voor welke onderwerpen nationale cofinanciering komt.

Let op: de deadline voor het indienen van een Europese aanvraag is 29 mei 2024. Wanneer uw aanvraag succesvol is, kunt u daarna nationale-cofinanciering aanvragen. 

Onderwerpen aangemerkt voor nationale cofinanciering

Wanneer is meer bekend?

De toekenning voor Europese subsidie voor deze reeks calls worden naar verwachting in Q1 of Q2 van 2025 bekendgemaakt. Succesvolle aanvragers ontvangen dan een getekende Grant Agreement. 

U kunt naar verwachting in Q2 of Q3 van 2025 nationale cofinanciering aanvragen. 

Let op: deze voornemens zijn onder voorbehoud. Er is pas definitief nationale cofinanciering beschikbaar als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de onderwerpen in de Staatscourant heeft gepubliceerd. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. 

RVO ondersteunt

Wilt u een Europees projectvoorstel indienen? Wilt u advies over voor u geschikte calls binnen het Digital Europe-programma? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor nationale cofinanciering? Neem dan tijdig contact met Digital Europe-adviseurs Ruben Wassink, Okke Scholten, Christiaan Meinsma of Lodewijk Noordzij van Team IRIS via digital.europe@rvo.nl.

De adviseurs kunnen bijvoorbeeld:

  • met u meedenken of Digital Europe een geschikt programma is voor u;
  • u helpen met het vinden van projectpartners;
  • u adviseren bij het opzetten van een project;  
  • meelezen met uw projectvoorstel;
  • u adviseren in de financiële en juridische spelregels. 
In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?