Open voor aanvragen

Jaarcijfers EIA 2022

Gepubliceerd op:
7 juni 2023

Ondernemers maakten in 2022 veel gebruik van belastingvoordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bijna 18.000 ondernemers vroegen EIA aan, 57% meer dan in 2021. Zij deden in totaal voor bijna € 3,5 miljard aan energiezuinige investeringen, een stijging van 61%. De investeringen zorgen voor een energiebesparing die vergelijkbaar is met het jaarlijkse energieverbruik van 539.000 huishoudens.

Dit jaarverslag laat onder meer zien hoeveel en in welke energiebesparende maatregelen ondernemers met belastingvoordeel van de EIA hebben geïnvesteerd in 2022. En ook uit welke sectoren die bedrijven kwamen. 

  • Bedrijven dienden de meeste aanvragen in voor investeringen in zonnepanelen, ledverlichting en warmtepompen.
  • Het meeste geld gaven ondernemers uit aan het energiezuiniger maken van bestaande bedrijfsprocessen, zonnepanelen en systemen voor het benutten van afvalwarmte.
  • De € 3,5 miljard aan investeringen zorgen voor een verdere vermindering van de CO2-uitstoot: van 1.074 kiloton CO2 in 2021 naar 1.753 kiloton CO2 in 2022. Dit is een afname van maar liefst 63%.

Heeft u vragen over dit EIA-jaarverslag? Laat het ons weten, dan kunnen we de informatie over deze fiscale regeling verbeteren.

In vogelvlucht

EIA - Jaarcijfers 2022  Algemeen in vogelvlucht

Verdeling over sectoren

EIA -Jaarcijfers 2022 -  Gebouwde omgeving en Processen en apparaten
EIA - Jaarcijfers 2022 - Duurzame energie en Transport
EIA - Jaarcijfers 2022 - Land- en tuinbouw  en Top 10 technieken

Besteding van het budget

EIA - Jaarcijfers 2022 - Besteding van het budget

EIA in de afgelopen 26 jaar

EIA - jaarcijfers 2022 - Afgelopen 26 jaar

Investeringen van ondernemers

EIA-jaarcijfers 2022 - Energietechn. gen vs spec en toepassingsgebieden
EIA -Jaarcijfers 2022 - Bedragen en aanvragen per SBI-sector

Verdeling over provincies

EIA - Jaarcijfers 2022 - Verdeling over provincies -bedragen en aantallen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De EIA is gericht op energiebesparing en de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen op duurzaam opgewekte energie). Het heeft een positief effect op de energiekosten voor de ondernemer én op het milieu. Het is ons streven dat ondernemers, die gebruik maken van de EIA, zich bewust zijn van de positieve en de negatieve effecten die hun bedrijfsactiviteiten op de omgeving kunnen hebben. Rechtstreeks, maar bijvoorbeeld ook via hun leveranciers en afnemers. Daarnaast willen we ondernemers inspireren en adviseren om MVO te implementeren in projecten. Lees meer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Colofon

Wij baseren dit jaarverslag over de EIA op gegevens uit de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2023. In deze periode zijn alle aanvragen ingediend voor de EIA-regeling van 2022. De eerste maanden van 2023 zijn relevant, omdat bedrijven tot 3 maanden na aanschaf van een bedrijfsmiddel een EIA-aanvraag kunnen doen.

Peildatum voor alle cijfers in dit jaarverslag is 1 april 2023. Omdat op deze datum niet alle totaalcijfers bekend zijn, berekenen we in sommige gevallen de totalen op basis van de aanwezige gegevens. In de tekst geven we dit aan door de term 'prognose' of 'naar verwachting'.

Meer weten?

Vragen over de EIA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
In samenwerking met:
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?