Open voor aanvragen

Jaarcijfers EIA 2023

Gepubliceerd op:
28 mei 2024

Ondernemers maakten in 2023 veel gebruik van belastingvoordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bijna 23.000 ondernemers vroegen EIA aan. Zij deden in totaal voor bijna € 4,4 miljard aan energiezuinige investeringen, een stijging van 24% vergeleken met het vorige jaar. De investeringen zorgen voor een energiebesparing die vergelijkbaar is met het jaarlijkse energieverbruik van 586.000 huishoudens. 
 

Belangrijkste conclusies

Dit jaarverslag laat onder meer zien hoeveel en in welke energiebesparende maatregelen ondernemers met belastingvoordeel van de EIA hebben geïnvesteerd in 2023. En ook uit welke sectoren die bedrijven kwamen. 

  • Bedrijven dienden de meeste aanvragen in voor investeringen in zonnepanelen, warmtepompen en isolatie van muren, daken en vloeren.
  • Het meeste geld gaven ondernemers uit aan het energiezuiniger maken van bestaande bedrijfsprocessen, zonnepanelen en systemen voor het benutten van afvalwarmte.
  • De € 4,4 miljard aan investeringen zorgen voor een verdere vermindering van de CO2-uitstoot: van 1.753 kiloton CO2 in 2022 naar 1.906 kiloton CO2 in 2023. 

Alle cijfers op een rij

Verdeling over sectoren

Besteding van het budget

EIA in de afgelopen 27 jaar

Investeringen van ondernemers

Verdeling over provincies

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De EIA is gericht op energiebesparing en de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen op duurzaam opgewekte energie). Het heeft een positief effect op de energiekosten voor de ondernemer én op het milieu. Het is ons streven dat ondernemers, die gebruikmaken van de EIA, zich bewust zijn van de positieve en de negatieve effecten die hun bedrijfsactiviteiten op de omgeving kunnen hebben. Rechtstreeks, maar bijvoorbeeld ook via hun leveranciers en afnemers. Daarnaast willen we ondernemers inspireren en adviseren om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te implementeren in projecten. Lees meer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Over dit jaarverslag

Wij baseren dit jaarverslag over de EIA op gegevens uit de periode van 1 januari 2023 tot 1 april 2024. In deze periode zijn alle aanvragen ingediend voor de EIA-regeling van 2023. De eerste maanden van 2024 horen daar bij, omdat bedrijven tot 3 maanden na aanschaf van een bedrijfsmiddel een EIA-aanvraag kunnen doen.

De peildatum voor alle cijfers in dit jaarverslag is 1 april 2024. Omdat op deze datum niet alle totaalcijfers bekend zijn, berekenen we in sommige gevallen de totalen op basis van de aanwezige gegevens. In de tekst geven we dit aan door de term 'prognose' of 'naar verwachting'.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?