Open voor aanvragen

Jaarcijfers EIA 2021

Gepubliceerd op:
29 juni 2022

Steeds meer ondernemers maken gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het totaal aantal EIA-aanvragen in 2021 was bijna 20.000. Het totale bedrag aan energiezuinige investeringen die ondernemers meldden, was bijna € 2,2 miljard. In 2020 was dit nog € 1,8 miljard. Deze energie-investeringen zorgen voor een energiebesparing die vergelijkbaar is met het jaarlijkse energieverbruik van 330.000 huishoudens.

Dit jaarverslag laat onder meer zien hoeveel ondernemers hebben geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energie in 2021. En ook uit welke sectoren die bedrijven kwamen.
 
Heeft u vragen over dit EIA-jaarverslag? Laat het ons weten, dan kunnen we de informatie over deze fiscale regeling verbeteren.

In vogelvlucht

EIA - jaarcijfers2021 - algemeen - birdview -1200x888

Verdeling over sectoren

EIA  Jaarcijfers 2021 over de sectoren

Besteding van het budget

Besteding van het budget EIA 2021

EIA in de afgelopen 25 jaar

EIA in de afgelopen 25 jaar

Investeringen van de ondernemers

Investeringen waar ondernemers de EIA voor inzetten

Verdeling over de provincies

EIA 2021 Verdeling over provincies - Aantal aanvragen en gemeld investeringsbedrag

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In 2021 zijn we aan de slag gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De EIA is gericht op energiebesparing en de energietransitie. Het heeft een positief effect op de energiekosten voor de ondernemer én op het milieu. Het is ons streven dat ondernemers, die gebruik maken van de EIA, zich bewust zijn van de positieve en de negatieve effecten die hun bedrijfsactiviteiten op de omgeving kunnen hebben. Rechtstreeks, maar bijvoorbeeld ook via hun leveranciers en afnemers. Daarnaast willen we ondernemers inspireren en adviseren om MVO te implementeren in projecten. Lees meer over: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Colofon

Wij baseren dit jaarverslag over de EIA op gegevens uit de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2022. In deze periode zijn alle aanvragen ingediend voor de EIA-regeling van 2021. De eerste maanden van 2022 zijn relevant, omdat bedrijven tot 3 maanden na aanschaf van een bedrijfsmiddel een EIA-aanvraag kunnen doen.

Peildatum voor alle cijfers in dit jaarverslag is 1 april 2022. Omdat op deze datum niet alle totaalcijfers bekend zijn, berekenen we in sommige gevallen de totalen op basis van de aanwezige gegevens. In de tekst geven we dit aan door de term 'prognose' of 'naar verwachting'.

Meer weten?

Vragen over de EIA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?