Open voor aanvragen

Overheidsopdrachten van het EMFAF

Gepubliceerd op:
2 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2023

Uw overheidsorganisatie doet werkzaamheden of werkt aan projecten voor de Nederlandse visserijsector. Hiervoor krijgt u subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Deze subsidie vraagt u bij ons aan.

Subsidie aanvragen als overheidsorganisatie

Er zijn 5 subsidies voor overheidsopdrachten. In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. U leest meer over de onderwerpen op deze pagina.

Infographic aanvraagproces subsidie voor overheidsorganisaties EMFAF

Voorwaarden

Er zijn algemene regels die voor alle EMFAF-subsidies gelden. Hieronder leest u de belangrijkste.

  • U houdt een administratie bij van uw project. Deze bewaart u minimaal 5 jaar na de datum van de (laatste) subsidiebetaling.
  • U communiceert over uw project en noemt hierbij dat u steun krijgt van de Europese Unie. U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst Medegefinancierd door de Europese Unie.
  • U werkt mee aan monitoring en evaluatie.
  • Loopt uw project anders dan gepland door onverwachte situaties? Meld dit dan bij ons.

U leest alle algemene regels op European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund.  Wilt u meer weten over de specifieke regels van uw subsidie?  Neem dan contact op met uw contactpersoon van RVO.  

Uw aanvraag voorbereiden

Voordat u subsidie aanvraagt bereidt u uw aanvraag voor. U heeft bijvoorbeeld inloggegevens nodig om uw aanvraag te kunnen doen. Ook hebben wij gegevens van u nodig om uw aanvraag te beoordelen en uiteindelijk subsidie te betalen. 

Inloggen met eHerkenning niveau 3

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig met machtiging RVO diensten op niveau eH3. Waarschijnlijk heeft uw organisatie al eHerkenning. De inloggegevens hiervoor zijn persoonsgebonden. Er kunnen meerdere mensen toegang hebben. U regelt binnen uw organisatie wie inloggegevens krijgt. 

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze eerst aan

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Zonder een rekeningnummer kunt u geen subsidie krijgen. 

Hebben andere personen uit uw organisatie ook toegang tot eHerkenning? Let erop dat het rekeningnummer ook gewijzigd kan worden door andere medewerkers van uw organisatie. 

Bijlagen voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u een aantal verplichte bijlagen mee. U gebruikt formats voor uw projectplan, communicatieplan en begroting. Hierin legt u uw plannen uit. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. Deze hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Instructie aanvragen

In deze instructievideo ziet u hoe u een subsidie aanvraagt.

Aanvragen

Er zijn 5 openstellingen voor overheidsorganisaties. Twijfelt u voor welke openstelling u subsidie moet aanvragen? Dit overlegt u met Team Visserijsubsidies. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij ons, of stuur een e-mail naar visserijsubsidies@rvo.nl.

U kunt de subsidies aanvragen tijdens de hele looptijd van het fonds.

Overheidsopdrachten milieueffecten en ecosystemen

Deze subsidie is voor Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Uw project draagt bij aan de bescherming en het herstel van aquatische ecosystemen. Ook vermindert uw project negatieve effecten en/of zorgt het voor positieve effecten op dit milieu. 

Overheidsopdrachten controle en handhaving

Deze subsidie is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uw project gaat over controle en handhaving. 

Overheidsopdrachten gegevens

Deze subsidie is voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Uw project gaat over datacollectie. 

Overheidsopdracht beschermde mariene gebieden

Deze subsidie is voor Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  Uw project draagt bij aan de bescherming en het herstel van aquatische ecosystemen. Ook helpt uw project mee aan een goede milieutoestand. U doet dit door beschermde mariene gebieden uit te voeren en te monitoren. 

Overheidsopdrachten milieueffecten en maritieme kennis

Deze subsidie is voor Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Met uw project versterkt u duurzaam beheer van de zee. U zorgt voor meer maritieme kennis en toezicht.  Ook vermindert uw project negatieve effecten en/of zorgt het voor positieve effecten op dit milieu.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag controleren wij eerst of deze compleet is. Missen er bijlagen? U krijgt hierover een brief en heeft 14 dagen de tijd om de informatie aan te leveren. U krijgt de beslisbrief binnen 22 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Hierin staat hoeveel subsidie u maximaal krijgt. Is uw aanvraag goedgekeurd? Uw contactpersoon van RVO stuurt u de Handleiding Overheidsopdrachten EMFAF toe. In deze handleiding leest u wat er verder gebeurt met uw aanvraag. En wat u moet doen voor uw subsidie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?