Open voor aanvragen

EU4Health programma

Gepubliceerd op:
25 mei 2023

Is uw organisatie in internationaal verband bezig met implementatie of beleid voor gezondheidsuitdagingen? Dan helpt het Europese gezondheidsprogramma EU4Health u hier mogelijk bij.

Budget

Totaal budget:
€ 5.300.000.000

Het EU4Health programma is een Europees subsidieprogramma met een budget van € 5,3 miljard, opgezet om de gezondheidszorg en crisisparaatheid in de Europese Unie (EU) te versterken. Het programma bouwt aan sterkere, meer weerbare en toegankelijkere gezondheidsstelsels. Het draagt op die manier bij aan uitdagingen op de lange termijn. Zo is Europa goed voorbereid op toekomstige epidemieën en andere gezondheidsbedreigingen.

Het EU4Health programma loopt van 2021 tot 2027 en wordt uitgevoerd door jaarlijkse werkprogramma’s.

Doelen

Het EU4Health programma heeft verschillende doelen:

 • De gezondheid in de EU verbeteren;
 • Mensen in de EU beschermen tegen ernstige bedreigingen van de gezondheid;
 • Medicijnen, medische hulpmiddelen en producten die nodig zijn voor crises beter beschikbaar, toegankelijker en betaalbaarder maken;
 • Gezondheidszorgstelsels versterken en hulpbronnen efficiënter inzetten.

Prioriteiten

EU4Health vormt een onderdeel van een sterke ‘Europese gezondheidsunie’ door te investeren in een aantal gezondheidsprioriteiten:

 • Versterking van de weerbaarheid van de EU bij internationale bedreigingen van de gezondheid (en reactie op de COVID-19-crisis).
 • Een Europees plan voor kankerbestrijding.
 • Een Farmaceutische strategie voor Europa.

Ook zijn investeringen op het gebied van digitalisering van de gezondheidsstelsels, het voorkomen en bestrijden van antimicrobiële resistente infecties en het verhogen van de vaccinatiegraad een belangrijk onderdeel van het programma. 

Voor wie?

Organisaties die mogelijk recht hebben op de subsidie:

 • Internationale organisaties
 • Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's)
 • Koepelorganisaties
 • Regionale, lokale en bovenlokale overheden
 • Niet-gouvernementele organisaties (ngo's)
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Universiteiten/hogescholen

Grants/subsidies en aanbestedingen

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder aanbestedingen en grants/subsidies.

Grants/subsidies

Met een EU4Health-subsidie kunt u: 

 1. een actie financieren om een ​​beleidsdoelstelling van de EU te bereiken (Action Grants).
 2. de kosten financieren van een organisatie die een doel nastreeft dat ons beleid ondersteunt (Operating Grants).

De subsidies zijn voor private en publieke partijen interessant. Bij deze subsidies is sprake van cofinanciering

De details en voorwaarden voor de subsidies staan in een jaarlijks werkprogramma. Op de website van Health and Digital Executive Agency (HaDEA) vindt u de oproepen voor de subsidies (Action Grants).

Aanbestedingen

De overkoepelende onderwerpen voor de aanbestedingen staan in het jaarlijks werkprogramma. De aanbestedingen zelf publiceert HaDEA het hele jaar door op hun website: oproepen aanbestedingen.

Vragen over EU4Health?

Neem contact op met onze adviseurs Jost de Bruin en Michelle van Wijk via horizon.health@rvo.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen EU4Health? Zet dan een vinkje bij EU4Health op het Interesseformulier Horizon Europe en andere Europese programma's (onder Andere Europese programma's). Wij informeren u dan over belangrijke veranderingen binnen het EU4Health (werk)programma. Denk aan de publicatie van nieuwe regelingen, workshops & trainingen en nieuws.

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?