Open voor aanvragen

LIFE: Deelprogramma Schone energietransitie - CET Clean Energy Transition

Gepubliceerd op:
14 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
3 augustus 2022

Het deelprogramma Schone energietransitie draagt bij aan de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare (duurzame) energie gebaseerde, klimaatneutrale economie. Het programma krijgt de komende jaren vorm aan de hand van jaarlijkse gerichte calls met zeer specifiek omschreven onderwerpen. U kunt aanvragen van 17 mei tot en met 16 november 2022.

Vallen bepaalde onderwerpen niet in de desbetreffende call van dit jaar? Ga dan na of uw project past in het deelprogramma Klimaatmitigatie- en adaptatie.

Bekijk welke calls op dit moment open staan op de startpagina van LIFE.

Het deelprogramma bestaat in 2022 uit 5 onderdelen:

  • Bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader waarmee de energietransitie wordt ondersteund;
  • Versnelling van de uitrol op de markt van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbetering van de gerelateerde professionele vaardigheden;
  • Het stimuleren van particuliere investeringen in duurzame energie;
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
  • Het betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.

Elk onderdeel heeft zijn eigen onderwerpen. Elke aanvraag moet precies bij een onderwerp passen.

Het gaat om niet-technologische projecten die gericht zijn op het in beweging zetten van een brede doelgroep. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om het technisch toepassen van een innovatieve techniek door een bedrijf, zoals het geval kan zijn bij de traditionele projecten van LIFE onder de andere deelprogramma’s.

Cofinancieringspercentage

Onder dit deelprogramma worden coordination and support actions (netwerkactiviteiten) gefinancierd; met een cofinancieringspercentage van 95%.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar via het projectideeformulier met ons van gedachten wisselen over uw project. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. U kunt ook via e-mail contact opnemen.

Ga naar het projectideeformulier

Stappenplan aanvragen LIFE

Hoeveel kans maakt uw project? Binnen het LIFE-programma is zeer sterke concurrentie om het beschikbare budget. De Europese Unie (EU) beloont alleen de allerbeste aanvragen met subsidie.

Volg ons stappenplan via de startpagina om goed van start te gaan met uw aanvraag voor subsidie.

Voorbeelden

Dit is een vrij nieuw onderdeel binnen het LIFE-programma van het vroegere Horizon2020-programma. Binnenkort vindt u hier een aantal voorbeelden van gehonoreerde projecten. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?