Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Experimenten elektriciteitswet

Laatst gecontroleerd op:
8 april 2021
Gepubliceerd op:
6 april 2017

Voor welke typen projecten kunt u ontheffing aanvragen? Hoelang duurt de ontheffing? En wat houdt de aanmelding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in?

Type projecten

Er komen 2 type projecten in aanmerking voor ontheffing:

  • 'groot' experiment: de ontheffinghouder voert – in samenspraak met een regionale netbeheerder – het 'groot' experiment uit in zijn net en maximaal 10.000 afnemers - voornamelijk consumenten - nemen de elektriciteit af. De ontheffinghouder mag in dit 'groot' experiment productie, levering en beheer van het net combineren. De regionale netbeheerder blijft bij 'grote' experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken met betrekking tot netbeheer vervullen.
  • projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met maar één aansluiting op het net van een netbeheerder. In een projectnet mag de netbeheerder de productie, levering en het beheer combineren.

Duur ontheffing

Een ontheffing van een aantal bepalingen in die wet maakt afwijking van de Elektriciteitswet mogelijk. Deze ontheffing heeft een duur van 10 jaar.

Doel

Deze regeling moet duidelijk maken in hoeverre de experimenten daadwerkelijk leiden tot:

  • meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op lokaal niveau
  • efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur
  • meer betrokkenheid van elektriciteitsgebruikers bij hun energievoorziening

Aanmelding bij ACM

Als wij u een ontheffing geven op onderdelen van de Elektriciteitswet, toetst de ACM vervolgens de manier van tariefberekening.

Bent u benieuwd naar de voorwaarden die ACM hieraan verbindt en de wijze waarop u de tarieven berekent? Of hoe ACM de tarievenmethodiek toetst? Bekijk dan de ACM-brochure

Vragen hierover mailt u naar: experimenten@acm.nl.

Vragen over Experimenten Elektriciteitswet?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?