Gesloten voor aanvragen

Experimenten Elektriciteitswet 2015-2018

Gepubliceerd op:
6 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2022

De regeling Experimenten Elektriciteitswet 2015-2018 maakte het mogelijk voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Met de ontheffingsregeling stimuleerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is onderdeel van het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

De regeling Experimenten Elektriciteitswet is gesloten. De regeling Experimenten Elektriciteitswet was tot en met 2018 jaarlijks open. Op advies van de Raad van State heeft de minister besloten om de regeling niet meer open te stellen. Lees meer hierover op Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er 15 ontheffinghouders. Zij kregen ontheffing in 2015, 2016, 2017 of 2018.

Overzicht ontheffingsbesluiten

Evaluatierapport

De elektriciteitswet 1998 is ontstaan in een situatie waarin de energietransitie nog niet relevant was. De wetgever dacht toen nog niet aan de rol van lokale initiatieven. Daarom is de experimentenregeling gestart om te onderzoeken of er aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn. Lokale initiatieven kregen daarmee de mogelijkheid om te experimenteren met innovatieve ideeën. Deze zijn nu nog in strijd met sommige voorwaarden in de wet. De experimentenregeling ging 4 keer open tussen 2015 - 2018. Hierbij keken we naar:

  • Toepassing van duurzame energie of warmtekrachtkoppeling in lokale initiatieven;
  • Efficiëntie van energie-infrastructuur;
  • Samenwerking met eindgebruikers bij de energievoorziening.

De regeling hebben we tussentijds geëvalueerd. 3 partijen deden dat, onder leiding van Lysias Advies. Het evaluatierapport concludeert dat er te weinig experimenten zijn gedaan om een definitief oordeel te kunnen vellen. De projecten hadden ook een kleine omvang. Het is daarom niet mogelijk precieze uitspraken te doen over de kwantitatieve resultaten, zoals:

  • De groei van de hoeveelheid duurzame energie;
  • Duidelijke, innovatieve doorbraken of veel kostenvoordelen;
  • Toegevoegde waarde van de experimenten voor beter netbeheer.

Wel is het mogelijk een kwalitatieve en indicatieve evaluatie uit te voeren. Hieruit kwam naar voren dat:

  • Het erop lijkt dat participatie in een lokaal initiatief heeft geleid tot meer samenwerking van afnemers;
  • Energiegemeenschappen belangrijke ketenpartners zijn van de netbeheerder in het beheer van netten;
  • De initiatieven op kleine schaal een bijdrage lijken te leveren aan netcongestie;
  • Het onzeker is of het goed is dat gemeenschappen alle netbeheertaken uitvoeren.

Uit deze evaluatie kunnen we nog geen conclusie trekken of een verruiming van regelgeving nodig is. Lees het hele rapport.

Na uw aanvraag

U kon de ontheffing jaarlijks aanvragen van 2015 tot en met 2018. Voert u een energie-experiment uit? Dan kunt u op mijn.rvo.nl de voortgang of een wijziging doorgeven. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger of met DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan.

Voortgang van uw aanvraag

Zolang uw experiment loopt, geeft u elk jaar de voortgang ervan door op mijn.rvo.nl.

Als uw experiment wijzigt of stopt

Zijn er wijzigingen in het experiment? Of wilt u de ontheffing op een andere juridische rechtspersoon overdragen? Dan geeft u dit ook door. Hetzelfde geldt als u het experiment beëindigt.

Beheer

Wij doen de nazorg voor deze regeling. Daarom hebben wij een aantal vragen beantwoord die aan ons gesteld zijn. Ze staan voor ieder onderwerp in de volgende documenten:

Vragen over Experimenten Elektriciteitswet 2015-2018?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?