Gesloten voor aanvragen

Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet

Gepubliceerd op:
31 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2021

De energietransitie vraagt om aanpassing en verandering in onder andere wet- en regelgeving. Met de Experimentenregeling Elektriciteits- en Gaswet 1998 verleende de minister ontheffingen. Daarmee werden belemmeringen aangetoond. Op advies van de Raad van State heeft de minister besloten om de regeling niet meer open te stellen. Dit onder meer met het oog op de nieuwe Energiewet begin 2022.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Achtergrond

In december 2020 ging de nieuwe Energiewet in consultatie. Deze vervangt de Elektriciteits- en Gaswet. De Rijksoverheid introduceert met het oog op de energietransitie een aantal nieuwe onderwerpen. Afhankelijk van de consultatie zijn dat:

  • samenvoegen (van flexibiliteit) van kleinverbruikers.
  • vraagrespons door netbeheerders (vraag naar stroom beter afstemmen op het aanbod).
  • meer beweging in nettarieven.

De Raad van State adviseert de regeling niet meer open te stellen. Deze heeft de volgende bezwaren:

  • De mogelijkheid dat initiatiefnemers zelf kaders van het experiment stellen.
  • De spanning die de regeling heeft met bindende Europese regelgeving.

Download het advies van de Raad van State en de kamerbrief met het besluit.

Deze regeling was het vervolg op de Experimentenregeling Elektriciteitswet. Deze regeling stond open van 2015 tot 2018 voor ontheffingen bij decentrale duurzame elektriciteitsopwekking. Meer informatie over deze oude regeling vindt u op Experimenten elektriciteitswet.

Vragen over deze regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?