Open voor aanvragen

Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)

Gepubliceerd op:
21 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening? De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 31 december 2021
11:00 PM (CET)
Einddatum:
woensdag 15 juni 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 300.000.000

Doel

De GO-C houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Voor ondernemers

De GO-C regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit veroorzaakt door corona voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Lees meer over deelnemen als ondernemer.

Voor financiers

Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie. Lees meer over deelnemen als financier.

RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Staatsgarantie

Door de GO-C kunnen banken een 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 135 miljoen gegarandeerd.

Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken liquiditeitsfinanciering als gevolg van corona en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen.

Budget

Voor 2022 is een budget van € 300 miljoen (voor GO en GO-C samen) beschikbaar.

Aanvragen

De coronafinancieringsregelingen met staatsgarantie KKC en GO-C zijn door de overheid opnieuw opengesteld tot en met het 2e kwartaal van 2022. Een aanvraag indienen kan tot 15 juni 2022. Eerder is de BMKB-C al opengesteld. Aangesloten financiers werken aan de voorbereiding om financieringsaanvragen met BMKB-C, KKC en GO-C weer in behandeling te kunnen nemen. De datum waarop een ondernemer een aanvraag kan indienen kan per financier verschillen. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw financier.

Wet- en regelgeving

Raadpleeg de officieel gepubliceerde tekst van de GO-C op wetten.overheid.nl.

Meer weten?

De regering heeft de kredietregelingen, waaronder de GO-C regeling verlengd tot en met 30 juni 2022. Bekijk het overzicht steun- en herstelpakket op Rijksoverheid.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de GO-C regeling? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

RVO voert de GO-C uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

Vragen over GO-C?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?