Open voor aanvragen

Deelnemen als financier aan de Groeifaciliteit

Gepubliceerd op:
3 februari 2011
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2021

Als u als financier deelneemt aan de Groeifaciliteit moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • De organisatie is een kredietinstelling of participatiemaatschappij.
  • Voor een participatiemaatschappij geldt dat de juridische entiteit is ingericht naar Nederlands recht of recht van een andere EU-staat.
  • Tot kredietinstellingen worden algemene spaar- en hypotheekbanken gerekend die een DNB-vergunning hebben of beschikken over een vergunning die is afgegeven door een andere EU-lidstaat; ook informal investors kunnen, onder bepaalde voorwaarden, als participatiemaatschappij beschouwd worden als zij zich tot doel stellen op structurele wijze risicokapitaal te verstrekken en hiertoe een vennootschap met een afgescheiden vermogen hebben opgericht.
  • De organisatie voert een actief en winstgericht beleid voor het verstrekken, beheren en vervreemden, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de Staat.
  • De organisatie beschikt over voldoende financiële draagkracht en stabiliteit.

Garantstellingsovereenkomst

Bij deze regeling horen als bijlagen het Model garantstellingsovereenkomst niet-converteerbare achtergestelde leningen (voor banken) en het Model garantiestellingsovereenkomst achtergestelde leningen en aandelenkapitaal (voor alle andere financiers). Als u als financier mag deelnemen aan de Groeifaciliteit, komen wij één van deze 2 garantstellingsovereenkomsten met u overeen. In de garantstellingsovereenkomst staat een verdere uitwerking van de voorwaarden waaraan een garantie moet voldoen en hoe de garantie werkt.

Provisie

Naast de eenmalige afsluitprovisie van 1% over het gegarandeerde bedrag, moet u jaarlijks aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 3% provisie betalen. Deze 3% provisie is ook berekend over het gegarandeerde bedrag. Als wij van mening zijn dat er sprake is van een 'verhoogd risicoprofiel', kan er een aanvullende provisie in rekening worden gebracht.

Garantiebedragen

Een bank of participatiemaatschappij kan een garantiefinanciering (achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal) tot maximaal € 25 miljoen per onderneming verstrekken. Van dit bedrag kan de helft onder de garantie worden gebracht.

In totaal mag per onderneming maximaal € 50 miljoen financiering onder garantie worden gebracht.

Looptijd en aflossing

De looptijd van de garantie is minimaal 6 en maximaal 12 jaar. Bij een achtergestelde lening is het mogelijk om eenmalig uitstel van maximaal 1 jaar op het aflossingsschema door te voeren. Daarna is uitstel alleen mogelijk met toestemming van RVO.

Vragen over de Groeifaciliteit?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?