Open voor aanvragen

Deelnemen als ondernemer aan de Groeifaciliteit

Laatst gecontroleerd op:
21 april 2020
Gepubliceerd op:
25 maart 2011

Om in aanmerking te komen voor de Groeifaciliteit moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaats.
  • Er zijn voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • De financiering die u aanvraagt is niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet (‘fresh money-eis’). Dit is wel mogelijk als die een concrete verbetering in het ondernemingsbeleid ten doel heeft, bijvoorbeeld in geval van bedrijfsopvolging.
  • Er hebben zich geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen voorgedaan in de laatste 12 maanden.
  • Het kapitaal dat u aan wilt trekken is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s).

Welke sectoren zijn uitgesloten?

Als uw bedrijf behoort tot één van de volgende sectoren,  kunt u geen gebruik maken van de regeling Groeifaciliteit:

  • landbouw, visserij en aquacultuur, met uitzondering van toelevering en dienstverlening
  • onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling
  • de financiële sector (bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijven en participatiemaatschappijen)
  • de gezondheidszorg (aangenomen dat uw onderneming een aanbieder is als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg )

Achterstelling lening

Een lening kan alleen onder garantie gebracht worden als deze is achtergesteld op concurrente crediteuren. Er mogen geen andere zekerheden gesteld worden dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder. De achterstelling kan niet teniet worden gedaan door verrekening met eventuele vorderingen van de ondernemer op de financier.
Als de lening wordt verstrekt aan een holding, geldt de vereiste achterstelling niet. Wel geldt dat er ook dan geen zekerheden gesteld mogen worden anders dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder en/of verpanding van aandelen in dochtermaatschappijen.

Vragen over de Groeifaciliteit?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?