Bijna open voor aanvragen

Toelichting klimaatneutrale energiebronnen - haalbaarheidsstudie Green corridors

Gepubliceerd op:
14 mei 2024

Op deze pagina vindt u meer informatie over klimaatneutrale energiebronnen. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
woensdag 17 juli 2024
17:00

Klimaatneutrale energiebronnen

Onder klimaatneutrale energiebronnen voor deze regeling vallen:

  • Bio-methanol: met bio-methanol bedoelen we methanol geproduceerd uit biomassa
  • Synthetische hernieuwbare methanol: synthetische hernieuwbare methanol gaat om methanol die is geproduceerd vanuit hernieuwbare waterstof (ook wel e-methanol).
  • Synthetische hernieuwbare LNG: synthetische hernieuwbare LNG gaat om LNG die is geproduceerd vanuit hernieuwbare waterstof (ook wel e-LNG).
  • Synthetische hernieuwbare ammoniak: synthetische hernieuwbare ammoniak betreft ammoniak die is geproduceerd vanuit hernieuwbare waterstof (ook wel e-ammoniak).
  • Groene waterstof: bij groene waterstof gaat het om hernieuwbare waterstof geproduceerd met elektrolyse met hernieuwbare elektriciteit.
  • Hernieuwbare elektriciteit: hernieuwbare elektriciteit betreft elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

(Zie ook artikel 12 lid 3 onderdeel c, lid 4 en lid 5) 

Aanvullende energiebronnen en brandstoffen

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?