Open voor aanvragen

Klankbordgroepen Horizon Europe

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
30 augustus 2021

Bent u actief in de Europese onderzoekswereld en wilt u meedenken over de invulling van verschillende onderdelen binnen Horizon Europe? Dat is mogelijk via een klankbordgroep.

Voor verschillende onderdelen binnen Horizon Europe bestaat een Programma Comité. In zo'n Programma Comité zitten vertegenwoordigers van de lidstaten en geassocieerde landen. De leden zijn meestal beleidsmedewerkers van de betrokken ministeries. De Nederlandse leden stellen prijs op contact met de Nederlandse deelnemers aan 'hun' programma. Daarom heeft ieder onderdeel een klankbordgroep. De adviseurs van Team IRIS voeren hiervoor het secretariaat.

Waarvoor en wanneer komen de klankbordgroepen bij elkaar?

De klankbordgroep bespreekt de inhoud van komende oproepen, de resultaten van gesloten oproepen en de wensen voor Horizon Europe. Het doel is steeds om de deelnemers te informeren en te raadplegen. Iedere klankbordgroep komt 1 tot 3 keer per jaar bij elkaar. Het tijdstip van de vergaderingen stemt men af op de vergaderingen van het Programma Comité in Brussel.

Samenstelling van de klankbordgroepen

De Nederlandse leden van elk Programma Comité stellen met advies van Team IRIS hun klankbordgroep samen. Ze letten op:

  • een evenwichtige verdeling tussen industrie, mkb, universiteiten en onderzoeksinstellingen;
  • de aanwezigheid van kennis en expertise over het onderzoeksgebied, ook uit de Topsectoren;
  • een vertegenwoordiging van de grote Nederlandse spelers binnen dit onderdeel.

Overzicht klankbordgroepen

Raadpleeg de overzichten van de verschillende klankbordgroepen binnen Horizon Europe. De overzichten van 'Cluster 3: Civil Security for Society' en 'Cluster 4: Digital, Industry & Space' volgen nog.

Vragen over Horizon Europe?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?