Bijna open voor aanvragen

Wet-en regelgeving ETS

Laatst gecontroleerd op:
2 juli 2024
Gepubliceerd op:
16 oktober 2017

Op deze pagina vindt u alle wet- en regelgeving over de Subsidieregeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS).

 • Staatscourant nr. 21293, 02-07-2024 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 juni 2024, nr. WJZ/ 59258258, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV subsidies in verband met wijzigingen in de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS en tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024 in verband met de openstelling van die subsidiemodule
 • Staatscourant nr. 23127, 31-08-2022 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 augustus 2022, nr. WJZ/ 21185084, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de herinvoering van de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS en tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met de openstelling van die subsidiemodule
 • Kamerbrief van 18 november 2021 over verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS
 • Staatscourant nr. 66398, 16-12-2020 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 december 2020, nr. WJZ/ 20265537, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de ophoging van een subsidieplafond van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie en enkele aanpassingen ten aanzien van de subsidiemodules voor de Topsector energie en de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS
 • Staatscourant nr. 65137,14-12-2020 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2020, nr. WJZ/ 20290091, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten en tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met een technische aanpassing (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021)
 • Staatscourant nr. 22400, 17-04-2020 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 april 2020, nr. WJZ/ 20094696, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS en een verhoging van het plafond
 • Staatscourant nr. 67909, 17-12-2019 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. WJZ/ 19280762, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020)
 • Staatscourant nr. 68004, 07-12-2018 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2018, nr. WJZ / 18284354, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten
 • Staatscourant nr. 14209, 13-03-2018 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 maart 2018, nr. WJZ/18026207, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de openstelling van de subsidiemodules inzake Topsector energieprojecten en enkele wijzigingen ervan
 • Staatscourant nr. 10693, 22-02-2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 februari 2017, nr. WJZ/16184159, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules van de Topsector energieprojecten en Indirecte emissiekosten ETS en openstelling van de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS
 • Staatscourant nr. 44610,  01-12-2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2015, nr. WJZ / 15157287, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2016)
 • Staatscourant nr. 36670, 16-12-2014  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14198913, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2015)
 • Staatscourant nr. 33937  20-11-2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 november 2014, nr. WJZ/14171673, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met wijziging van de subsidieregeling voor ETS-ondernemingen
 • Regeling nationale EZ subsidies Regeling van de Minister van Economische Zaken, 11-07-2014, nr. WJZ / 13125043
 • Staatscourant nr. 29895 Regeling van de minister van Economische Zaken, 17-10-2013, nr. WJZ / 13047307
 • Staatsblad nr. 499 Kaderbesluit EZ-subsidies (09-12-2008)
 • Staatscourant nr. 34196 Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014
In opdracht van:
 • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?