Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS)

Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2024
Gepubliceerd op:
22 februari 2017

Heeft uw bedrijf hogere elektriciteitskosten? Is uw bedrijf actief in een bedrijfstak waarin uw productie veel stroom verbruikt? Vraag dan subsidie aan voor kosten die vanwege het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS) zijn doorgerekend in de elektriciteitsprijzen. De subsidie is een vergoeding voor deze (indirecte) kosten en verlaagt uw totale elektriciteitskosten.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 augustus 2024
09:00
Einddatum:
zaterdag 31 augustus 2024
17:00
Totaal budget:
€ 186.000.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS) verplicht Europese elektriciteitsproducenten om emissierechten aan te kopen voor hun CO₂-uitstoot. De kosten hiervan berekenen zij door in de elektriciteitsprijzen.

U kunt subsidie krijgen als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een bedrijfstak die hierdoor concurrentienadeel ervaart. De subsidie is een vergoeding van deze indirecte elektriciteitskosten voor emissierechten die u maakt bij uw productie.

Het belangrijkste doel van de subsidie is te voorkomen dat bedrijven die door EU ETS een hogere energierekening hebben, hun productie verplaatsen naar een land buiten de Europese Unie (EU).

Aanpassing regeling (2024)

De Europese regeling is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Het kabinet stelde in 2023 geen budget voor deze subsidie beschikbaar. In de Voorjaarsnota 2024 is er wel budget beschikbaar gesteld. De tekst van de Nederlandse regeling is hierop aangepast en geactualiseerd. Dit was noodzakelijk, omdat de regeling in 2022 onder meer uitging van het jaarlijks beschikbaar komen van budget. Met de aanpassing van de regeling kunnen de aanvragen uit het verleden (jaar 2022) en het heden (2024) op een juiste wijze worden ingediend, beoordeeld en behandeld.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn:

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan via ons digitale aanvraagportaal. Verzamel al uw gegevens voordat u de aanvraag invult. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.

Aanvragen

U kunt nog geen subsidieaanvraag doen. De subsidie is open voor aanvragen vanaf 1 augustus 2024, 09:00 uur tot 31 augustus 2024, 17:00 uur.

Na uw aanvraag

Beheer uw aanvraag

Met de knop 'Beheer uw aanvraag' komt u op ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u bijvoorbeeld uw jaarlijkse montoringsrapportage of wijziging van uw plan voor CO₂-vermindering in.

Beheer uw aanvraag

Wetten en regels

De IKC-ETS volgt de EU-richtsnoeren voor staatssteun voor handelssysteem in broeikasgasemissierechten na 2021. De informatie over deze subsidie komt terug in deze richtsnoeren en de volgende wetten en regels:

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?