Open voor aanvragen

Infographic 10 jaar Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
5 oktober 2018
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2022

Wat heeft 10 jaar Innovatiekrediet opgeleverd? Bekijk het in onderstaande infographic of lees het in de tekstversie.

Infographic 10 jaar Innovatiekrediet

Tekstversie van de infographic over de resultaten van 10 jaar Innovatiekrediet: periode 2008-2018.

Toegekende projecten

In de periode 2008-2018 zijn 239 projecten toegekend:

  • 168 technische projecten
  • 71 klinische projecten

Motor van innoverend Nederland

Het Innovatiekrediet heeft met € 492 miljoen gemiddeld 32% van de totale projectkosten (€ 1,5 miljard) gefinancierd en is hiermee de grootste financieringsbron. Het Innovatiekrediet werkt als hefboom: de overige financiering ad €1.046 miljoen komt van diverse partijen/eigen geld. Deze cijfers wijzen uit dat het Innovatiekrediet functioneert als motor van innoverend Nederland.

Revolverend fonds

In totaal is tot nu toe € 334 miljoen uitbetaald, waarvan € 25 miljoen inmiddels definitief is afgeschreven (kwijtschelding/faillissement) en € 98 miljoen inmiddels is terugontvangen. Het geld dat terugbetaald wordt, verstrekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarna aan andere bedrijven met innovatieve plannen. Zo werkt het Innovatiekrediet als een revolverend fonds.

Gemiddelde toekenning en afronding

Het gemiddeld toegekend bedrag per technisch project bedroeg € 1,8 miljoen, per klinisch project € 2,8 miljoen. Van technische projecten is 78% succesvol afgerond, dat wil zeggen dat na voltooiing van het project een terugbetalingsregeling is overeengekomen. Van klinische projecten is het percentage succesvolle afrondingen 66%.

Soort bedrijven

Van alle toekenningen ging:

  • 39% naar bedrijven die korter dan 5 jaar bestaan
  • 15% naar starters
  • 40% naar bedrijven met minder dan 5 personen in dienst

Topsectoren

De meeste verstrekkingen gingen naar de topsectoren High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health.

Praktijkvoorbeelden

Benieuwd naar wat deze cijfers in de praktijk opleverden? Bekijk een aantal inspirerende voorbeelden uit de afgelopen 10 jaar.

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?