Open voor aanvragen

Infographic Innovatiekrediet in 2020

Gepubliceerd op:
19 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2021

Het Innovatiekrediet droeg ook in 2020 weer bij aan de financiering van technische of klinische ontwikkelingsprojecten. RVO ontving meer dan 100 aanvragen, waarvan er 32 zijn goedgekeurd : 25 technische en 7 klinische projecten. 

Infographic

Benieuwd naar de overige resultaten voor het Innovatiekrediet? Bekijk de infographic of lees daaronder de tekstversie.

Tekstversie Infographic

Tekstversie van de infographic over de resultaten van Innovatiekrediet in 2020

Totale Budget

Het totale budget voor Innovatiekrediet bedroeg € 71,5 miljoen, waarvan € 41,5 miljoen voor technische projecten en € 30 miljoen voor klinische projecten. 

Toegekend budget

Van de € 71,5 miljoen is € 67,7 miljoen toegekend. Het technische budget (€ 41,5 miljoen) is volledig benut en van het klinische budget (€ 30 miljoen) is € 26,2 miljoen gebruikt.  

Toegekende projecten

In 2020 ontving RVO meer dan 100 aanvragen voor een Innovatiekrediet. Uiteindelijk zijn 32 aanvragen toegekend:

  • 25 technische projecten
  • 7 klinische projecten

Innovatiekrediet als hefboom

Het Innovatiekrediet heeft met € 67,7 miljoen gemiddeld 41% van de totale projectkosten (€ 164,4 miljoen) gefinancierd. Het Innovatiekrediet werkt als hefboom: de overige financiering ad € 96,7 miljoen komt van diverse partijen/eigen geld.

Gemiddelde toekenning

Het gemiddeld toegekend bedrag per project (gemiddeld kredietbedrag) bedraagt € 2,11 miljoen: per technisch project € 1,66 miljoen, per klinisch project € 3,74 miljoen.

Sectoren

De meeste toekenningen gingen in 2020 naar de sectoren High Tech Systemen & Materialen (31,25%) en Life Sciences & Health (21,9% voor technische projecten en 25,0% voor klinische projecten). Verder ging 12,5% van de toekenningen naar High Tech Software, 6,25% naar Energie en 3,1% naar Agri & Food.

Hoewel het Innovatiekrediet openstaat voor ontwikkelingsprojecten uit alle sectoren, zijn er een aantal sectoren (Chemie, Creatieve industrie, Logistiek, Tuinbouw, Water & Maritiem) waarvan in 2020 geen aanvragen en/of toekenningen afkomstig zijn. 

Soort bedrijven

Van alle toekenningen ging:

  • 40,6% naar start-ups
  • 15,6% naar bedrijven met minder dan 5 personen in dienst
  • 59,4% naar bedrijven met minder dan 10 personen in dienst

Geografische verdeling

De meeste toekenningen gingen naar de provincies Noord-Holland (28,1%), Noord-Brabant (18,7%) en Zuid-Holland (15,6%).

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?