Open voor aanvragen

Projectstimuleringsregeling voor Interreg (PSR)

Gepubliceerd op:
2 november 2015
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2024

Dient u een projectvoorstel in voor Interreg voor een reguliere call? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Projectstimuleringsregeling (PSR). Vanuit de PSR krijgt u een bijdrage voor het voorbereiden van uw projectvoorstel. Zo kunt u meer aandacht besteden aan uw voorstel en zo de kwaliteit verhogen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 2 januari 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 13 december 2024
17:00
Maximum € 25.000
Totaal budget:
€ 1.375.000

Voor wie

U kunt de PSR aanvragen als u lead-partner bent in een projectvoorstel van Interreg-programma’s North-West Europe (NWE), North Sea en Europe. Het moet daarbij gaan om een projectvoorstel voor een reguliere call, dus niet in een call gericht op kleinschalige projecten. De subsidie ondersteunt u in de vroege-fase van een Interreg projectvoorstel.

De PSR is voor Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk, namelijk:

 • decentrale overheidsinstellingen
 • kennisinstellingen
 • stichtingen
 • verenigingen
 • regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Voorwaarden

Wilt u de subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U bent een Nederlandse organisatie die als lead-partner optreedt in een Interreg-project binnen de programma’s North-West Europe, North Sea of Europe.
 • U heeft een voorgesprek met een van onze Interreg ‘national contact points’. Onder 'Uw aanvraag voorbereiden' leest u meer over het voorgesprek.
 • Uw projectvoorstel draagt bij aan minstens een van de beleidsdoelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
  • transitie richting circulaire economie
  • klimaatadaptatie
  • overgang naar slimme en groene mobiliteit
  • Onder deze transities vallen ook de onderwerpen energietransitie en CO2-vermindering.
 • Meer toelichting over de beleidsdoelen vindt u in het formulier Aanvraaggesprek onder ‘Uw aanvraag voorbereiden’.
 • U heeft het projectvoorstel Interreg nog niet ingediend.

Uw aanvraag voorbereiden

Voorgesprek

Voordat u een PSR-aanvraag indient, heeft u een voorgesprek met een van de Interreg 'national contact points' (NCP). Dat zijn:

Interreg programma North-West Europe:

Interreg programma North Sea:

Interreg programma Europe:

Formulier Aanvraaggesprek

Het formulier Aanvraaggesprek vult u in voor het gesprek met een Nationaal Contact Point. Als u PSR daadwerkelijk gaat aanvragen, stuurt u dit formulier ook als bijlage mee.

Kansen van uw projectvoorstel

Tijdens het gesprek met de contactpersoon geeft u als lead-partner een korte beschrijving van het project. U bespreekt daarin:

 • doel en beschrijving van het projectidee
 • eerste Nederlandse en buitenlandse partners (transnationale consortiumpartners)
 • voorlopige planning van de voorbereidende werkzaamheden

De contactpersoon (NCP) schat op basis van het gesprek de kansen in voor uw voorstel. Tijdens het gesprek bespreekt u of het verstandig is om de PSR aan te vragen, en wat voor u het juiste moment is. Er zijn vaste termijnen waarin u een voorstel kunt indienen. Na afloop van het voorgesprek maakt u een beknopt verslag. Vraag de PSR pas aan als u zeker weet dat u een Interreg-projectvoorstel indient. Wacht anders in overleg met ons op een volgende ronde.

Let op: goedkeuring noodzakelijk
Het Interreg-programma moet uw voorstel op zijn minst in behandeling nemen voor goedkeuring (eligible). Dient u niet op tijd een geschikt en volledig voorstel in? Dan betaalt u de PSR-bijdrage terug.

In de transnationale Interreg-programma’s North Sea en North West Europe moet uw projectvoorstel in 2 rondes goedkeuring krijgen. Laat de stuurgroep van het Interreg-programma uw projectvoorstel niet doorgaan naar de 2e ronde? Dan betaalt u de helft van de subsidie (€ 12.500) terug.

Aanvragen

U vraagt de PSR aan vanaf 2 januari 2024, 09:00 uur tot en met 13 december 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Houd tijdens de aanvraag deze gegevens bij de hand:

 • ingevulde 'Formulier Aanvraaggesprek'
 • burgerservicenummer
 • bankgegevens

Aanvragen duurt ongeveer één uur. Sla tussendoor op als u later verdergaat.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Complete aanvragen beoordelen we binnen maximaal 13 weken. U ontvangt daarna een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Als uw project wijzigt

Krijgt u subsidie voor een project? Dan moet u belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven via mijn.rvo.nl. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet, dan betaalt u mogelijk subsidie terug.

Bewijsstukken

Bij de Interreg-programma’s North Sea en North West Europe heeft u 19 maanden na de start van de subsidieverlening om projectvoorstel stap 1 in te dienen. Vervolgens heeft u nog eens 9 maanden om stap 2 in te dienen.
Bij het Interreg-programma Europe heeft u 28 maanden na de start van de subsidieverlening om een volledig projectvoorstel in te dienen.

Stuur alle bewijsstukken tegelijk in, als u weet of uw volledige aanvraag geschikt is verklaard. U doet dit uiterlijk binnen 28 maanden na de start van de subsidieverlening. Heeft u niet op tijd een volledig projectvoorstel ingediend? Of vindt het Interreg-programma uw voorstel niet geschikt? Dat betaalt u (een deel van) de PSR-bijdrage terug.

Over Interreg

Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten. Bij ons kunt u terecht voor de Interreg-programma’s Noord-West Europa (NWE), Noordzee en Interreg Europe. Bekijk de pagina van Interreg.

Interreg in de praktijk

Lees ook de praktijkverhalen over Interreg. Hierin laten we in een aantal projecten zien hoe Interreg helpt doelen te realiseren.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?