Tijdelijk gesloten voor aanvragen

IPCEI - Financiering

Laatst gecontroleerd op:
7 juni 2022
Gepubliceerd op:
20 december 2021

Wanneer de Europese Commissie instemt met de projectvoorstellen die onder een IPCEI vallen, dan mag er meer steun gegeven worden dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders mogelijk is.

De Europese Commissie biedt hierin een staatssteunregime dat tot maximaal 100% van de onrendabele top (funding gap) van een project laat financieren. Door de onrendabele top te steunen kunnen bedrijven en kennisinstellingen meer risicovolle projecten uitvoeren, maar wordt uitsluitend de minimale noodzakelijke bijdrage gegeven die nodig is om het project door te laten gaan.  Daarnaast moeten projecten niet uitvoerbaar zijn zonder de publieke investering. De totale omvang van een IPCEI project loopt meestal in de vele miljarden euro’s, afkomstig uit zowel nationale publieke als private investeringen.

Kosten die in aanmerking komen voor ondersteuning starten bij onderzoek & ontwikkeling & innovatie tot en met de eerste industriële toepassing tot en met pre-commerciële fase. Ook infrastructuurprojecten, die van groot belang zijn op het gebied van milieu, klimaat, energie (met inbegrip van de voorzieningszekerheid), vervoer, gezondheid, industrie of digitalisering, kunnen na aanleg worden ondersteund tot zij volledig operationeel zijn. Dit maakt de financiering onder IPCEI uniek ten opzichte van andere instrumenten.

Een garantie voor terugbetaling van staatssteun (claw back) kan in werking treden als de Europese Commissie hiertoe verzoekt en een project aanmerkelijk meer winst maakt na afloop van een project, dan vooraf geprognotiseerd. Dit bedraagt nooit meer dan de hoogte van de financiering.

Algemene vragen over IPCEI?

 

Neem contact op met Team IRIS

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?