Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Important Project of Common European Interest (IPCEI)

Gepubliceerd op:
20 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
6 december 2022

IPCEI staat voor 'Important Project of Common European Interest', in het Nederlands 'belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang'. Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen. 

Hierbij gaat het om Europese doelen als verduurzaming, digitalisering, soevereiniteit (minder afhankelijkheid van andere continenten voor bijvoorbeeld productie van vaccinaties, computerchips) en een gelijk speelveld voor bedrijven.

De Nederlandse overheid neemt momenteel deel aan, of heeft een interessepeiling uitgeschreven over, de volgende IPCEI-initiatieven:

Voor deze lopende IPCEI-projecten en -interessepeilingen geldt dat u niet meer kunt deelnemen.

Informatie over Nederlandse deelname aan mogelijk nieuw op te richten IPCEI’s, maken wij hieronder bekend.

Openstaande interessepeilingen

U kunt tot en met 31 juli 2023; 12:00 uur een projectvoorstel indienen voor de interessepeiling IPCEI Health wave 2.

Openstaande IPCEI-projecten

Er zijn op dit moment geen openstaande IPCEI-projecten vanuit Nederland.

Budget

Nederland heeft budget gereserveerd voor Nederlandse deelname in diverse Europese IPCEI projectinitiatieven. Het gaat om:

 • Micro-elektronica 2: € 218,5 miljoen
 • Cloudinfrastructuur en diensten: € 66,5 miljoen
 • Health wave 1: € 44 miljoen
 • Waterstof: € 35 miljoen voor wave 1, € 783,5 miljoen voor wave 2, € 600 miljoen voor wave 3 en naar verwachting 200 miljoen voor wave 4

Lees meer over de financiering van IPCEI-projecten.

Voorwaarden

Nederland selecteert de nationale projectvoorstellen die kunnen deelnemen in het Europese IPCEI project. De nationale selectie van voorstellen gebeurt aan de hand van voorwaarden en criteria, die zijn afgeleid van het IPCEI steunkader.

Lees meer over de voorwaarden.

Proces

Een IPCEI proces is een intensief traject, voor zowel nationale overheden als bedrijven en kennisinstellingen. Zolang het traject loopt is er nog geen verplichting tot investering vanuit zowel de overheid als de bedrijven en kennisinstellingen. Het IPCEI proces doorloopt op hoofdlijnen de volgende stappen:

 1. Intentieverklaring lidstaten
 2. Nationale interessepeiling 
 3. Onderhandeling tussen lidstaten + Europese matchmaking
 4. Nationale subsidieaanvraag 
 5. (Pre)notificatie proces
 6. Start IPCEI project

Aanvragen

U dient uw nationale aanvraag schriftelijk in bij RVO. De partijen die eerder hun interesse lieten blijken, ontvangen van ons de documenten die nodig zijn voor het indienen van een nationale aanvraag.

 • De openstelling van IPCEI Waterstof wave 1: 21 februari t/m 11 maart 2022.
 • De openstelling van IPCEI Health: 11 juli t/m 12 augustus 2022.
 • De openstelling van IPCEI Waterstof wave 2: 1 september t/m 14 september 2022.
 • Openstelling IPCEI Waterstof wave 3: 15 november tot en met 14 december 2022.
 • IPCEI Waterstof wave 4 opent naar verwachting Q1 2023.
 • De openstelling van IPCEI Health, wave 2 verwachten we in 2023. 

De publicatie in de Staatscourant is leidend. 

Na uw aanvraag

De nationale IPCEI-aanvragers  ontvangen bericht of hun project geselecteerd is voor (pre) notificatie.  

Wordt uw project goedgekeurd? Dan moet u regelmatig verslag doen van de voortgang van uw project. Daarnaast moet u een eindverslag opleveren met daarbij de aanvraag tot subsidievaststelling waarin in ieder geval staat:
a. een omschrijving van de projectresultaten van het IPCEI-deelproject;
b. op welke wijze het IPCEI-deelproject heeft bijgedragen aan de doelen en thema’s, 
c. de omvang van de vast te stellen subsidie.

Hoe u dit doet, maken wij later bekend. 

Achtergrond

Een IPCEI wordt door initiërende lidstaten opgezet om een specifiek strategisch beleidsdoel te behalen. Een IPCEI is ook bedoeld om bepaalde markt-, systeem- of transitiefalen en geopolitieke afhankelijkheden of maatschappelijke uitdagingen te overkomen. Binnen de reguliere programma's en staatssteunkaders is dit niet altijd mogelijk.

Overheden mogen aan projecten die onderdeel zijn van een IPCEI meer steun geven dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders. Naast officiële goedkeuring door de Europese Commissie (EC) voor deze extra steun, moeten de overheden ook voldoen aan de criteria uit de IPCEI-mededeling van de EC.

Door meerdere projecten te integreren in één groot project op Europese schaal kan de EU een grootschalige impuls geven aan de concurrentiekracht van de EU in een strategisch ecosysteem of waardeketen. Wil een IPCEI project kunnen slagen dan gaat het dus niet alleen om de projecten die zich in Nederland aanmelden, maar zeker ook om het samenhangend geheel aan projecten uit andere lidstaten van de Europese Unie. Ook moet het project aantonen dat een oplossing vanuit de markt uitblijft om te rechtvaardigen dat de overheid ingrijpt.

Meer weten?

Algemene vragen over IPCEI?

Neem contact op met Team IRIS.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?