Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling IPCEI Cloud Infrastructuur en Services (CIS)

Gepubliceerd op:
8 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 april 2022

Bent u actief op het gebied van cloudinfrastructuur, clouddiensten of software en bent u geïnteresseerd in Europese samenwerking? Registreer dan nu uw belangstelling voor de Important Project of Common European Interest Cloud Infrastructuur en Services (IPCEI-CIS).

Wij weten nog niet of er een Europese IPCEI-CIS gaat komen. Dit is dus slechts een oproep om uw belangstelling en ideeën voor deelname kenbaar te maken. U vraagt hiermee geen subsidie aan en verbindt zich nog nergens toe. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met deze oproep geen verbintenis aan.

Wij nodigen nadrukkelijk ook middelgrote en kleine ondernemingen uit om hun belangstelling kenbaar te maken. Met uw inbreng en gegevens beoordelen wij welke Nederlandse voorstellen passen binnen een overkoepelende Europese IPCEI-CIS. We willen daarnaast de fasering van de projecten inschatten. Met uw informatie versoepelen we de aansluiting op het IPCEI-CIS proces.

Het doel is om te komen tot een combinatie van projecten met een goede onderlinge samenhang en met een elkaar versterkend effect. Deze projecten moeten deelnemers de kans bieden verdere technische oplossingen en schaalvoordelen te ontwikkelen. De nadruk ligt op investeringsprojecten, maar ook projecten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen in aanmerking komen.

Voorwaarden

Om als project van gemeenschappelijk Europees belang te worden aangemerkt, moet het project tenminste:

 • kwantitatief en kwalitatief innovatief zijn en binnen Nederland worden uitgevoerd;
 • aantoonbare Europese 'spillover effecten' hebben, ook buiten direct betrokken projectpartners en direct betrokken lidstaten;
 • passen in de cloudwaardeketen van de Europese Unie (EU);
 • bijdragen aan de versterking en toekomstbestendigheid van de cloudwaardeketen in de EU;
 • bijzonder groot in omvang of reikwijdte zijn;
 • aanzienlijke technologische of financiële risicograad vertonen;
 • een zo hoog ambitieniveau hebben dat uitvoering zonder publieke financiering niet mogelijk is. Mogelijk wordt maximaal 100% van de onrendabele top gesubsidieerd;
 • bijdragen aan de realisatie van de Europese Datastrategie en in het bijzonder de digitale soevereiniteit van de EU.

Verder heeft een breed samenwerkingsverband van meerdere ondernemingen de voorkeur. Als die uit andere EU-landen komen, is dat een voordeel, maar niet noodzakelijk.

Lees alle voorwaarden in de Staatscourantpublicatie.

Registreer uw belangstelling

U kunt het belangstellingsformulier niet meer inzenden.

Met uw informatie maken wij een inschatting van wat uiteindelijk aan mogelijke financiering nodig zou zijn voor een IPCEI-CIS. We wijzen u er nogmaals op dat dit slechts een inventarisatie is en niet een oproep om subsidieaanvragen voor concrete projecten in te dienen. De interessepeiling is gericht op projecten in verschillende fases van ontwikkeling. Dit kunnen ook projecten zijn waarvan nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is. Het detailniveau van de informatie is in deze fase nog niet doorslaggevend voor selectie in het IPCEI-traject.

Na uw registratie

 • Na sluitingsdatum beoordelen wij of de ontvangen informatie volledig is en of het project aan de voorwaarden, zoals vermeld in de Staatscourant, voldoet. Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een advies over verdere deelname aan het Europese matchmakingsproces.
 • In deze fase organiseert de Europese Commissie (EC) hoogstwaarschijnlijk ook één (of meerdere) internationale matchmakingsbijeenkomsten voor projecten die voor een mogelijke IPCEI-CIS interessant zijn. Hiervoor zijn nog geen definitieve data bekend. Naar verwachting vindt de 1e bijeenkomst op 22 juli a.s. plaats.
 • Er volgt mogelijk een oproep in de Staatscourant voor het indienen van een subsidieaanvraag als er voldoende belangstelling is vanuit de industrie, er voldoende potentieel is aan de voor dit doel beoogde projecten en er (voldoende) budget beschikbaar kan worden gesteld.
 • De EC toetst vooraf een mogelijk steunvoornemen voor uw project op de geldende staatssteunregels. Elke lidstaat zal dat individueel en ongeveer gelijktijdig doen voor haar nationale projecten.
 • Dit proces zal een lange periode in beslag nemen en naar verwachting op zijn vroegst begin 2022 tot een uitkomst leiden.

Achtergrond

Overheden mogen aan projecten die onderdeel zijn van een IPCEI meer steun geven dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders. Naast goedkeuring van de EC voor deze extra steun, moeten de overheden ook voldoen aan de criteria uit de IPCEI-mededeling van de EC. Door meerdere (inter)nationale projecten te integreren in één groot project op Europese schaal, werkt Europa aan een robuuste waardeketen voor de cloudinfrastructuur en -diensten.

Lees meer over de achtergrond van IPCEI-CIS

Meer weten?

Downloads

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?