Gesloten voor aanvragen

IPCEI Waterstof: Import en opslag

Gepubliceerd op:
11 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 oktober 2023

Houdt uw organisatie zich bezig met de import en opslag van waterstof? Vraag dan subsidie aan met de regeling IPCEI Waterstof: Import en opslag.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 15 november 2022
Einddatum:
woensdag 14 december 2022
U krijgt subsidie voor maximaal 100% van de onrendabele top van uw project (het deel van uw investering dat zich niet terugverdient)
Totaal budget:
€ 595.000.000

Welke projecten krijgen subsidie?

 • Op 29 april 2022 hebben wij 3 Nederlandse projecten ingediend bij de Europese Commissie voor pre-notificatie (vooraanmelding). 
 • De Europese Commissie rondt de pre-notificatie in het 4e kwartaal van 2023 af. Daarna kunnen de lidstaten de projecten die de Europese Commissie goed genoeg vindt, indienen voor notificatie (aanmelding).
 • De uitkomst van de beoordelingen van de ingediende projecten verwachten wij begin 2024. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het kabinet wil Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties die meedoen aan Europese belangrijke projecten financieel steunen. Dit zijn Important Projects of Common European Interest (IPCEI).

IPCEI Waterstof: Import en opslag is zo'n Europees belangrijk project. Het bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksorganisaties. Ze komen uit verschillende landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER). Deze projecten vullen elkaar aan. 

Uw Nederlandse project moet helpen de kosten voor hernieuwbare (duurzame) waterstof lager te maken. Met deze subsidie kunt u met uw vernieuwende technieken voor waterstofimport en -opslag concurreren met traditionele technieken.

Voorwaarden

Voor de subsidie IPCEI Waterstof: Import en opslag gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw project helpt bij het gebruik en de import en opslag van hernieuwbare waterstof. 
 • Uw project past in een Europese waardeketen (import, opslag, gebruik) van hernieuwbare waterstof.
 • U deed mee aan de Interessepeiling IPCEI Waterstof in de zomer 2020.
 • Nederland heeft uw project aangeboden voor prenotificatie voor IPCEI Waterstof: Import en opslag bij de Europese Commissie. U krijgt alleen subsidie als de Commissie uw project geschikt vindt in het notificatieproces.
 • Uw project moet kwantitatief of kwalitatief belangrijk en vernieuwend zijn.
 • U moet het project binnen Nederland uitvoeren.
 • U draagt met uw project bij aan kennisverspreiding in de Europese Unie. Ook buiten de direct betrokken projectpartners.

Voordat u IPCEI-subsidie krijgt, moet u een rapport met een verklaring over de naleving van het sanctiebeleid inleveren. Een accountant moet dit rapport opstellen. Dit heet een ‘Rapport van feitelijke bevindingen m.b.t. Sanctiebeleid’. Alle informatie over het sanctiebeleid vindt u op de pagina Sanctiebeleid Rusland.

Na uw aanvraag

Nederland selecteert de 'beste' nationale projectvoorstellen. Het nationale IPCEI-budget is namelijk vaak niet genoeg om alle projectvoorstellen financieel te ondersteunen.

De IPCEI Waterstof-regeling 2022 is daarom een tender. Dat betekent dat uw aanvraag concurreert met andere aanvragen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de ingediende projecten na de sluitingsdatum met 4 rangschikkingscriteria. De criteria vindt u onder 'Bekijk alle stappen na uw aanvraag', stap 3: de nationale rangschikking.

We rangschikken de projecten vervolgens op volgorde van het resultaat van die beoordeling. Scoort uw aanvraag voldoende op alle criteria? Dan krijgt u subsidie op volgorde van deze rangschikking. We geven subsidie totdat het subsidiebudget op is. Scoort uw aanvraag onvoldoende op één of meer criteria? Dan wijzen wij uw aanvraag af. Dat doen we ook als er nog budget over is.

Stappen na uw aanvraag

Heeft u aangevraagd? U vindt uw aanvraag terug via onderstaande knop.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Fabrieken moeten hun processen veranderen, minder CO2 uitstoten en (zwaar) vervoer verduurzamen. Hernieuwbare energie moeten we flexibel opslaan om ons ook van elektriciteit te verzekeren. Hernieuwbare waterstof helpt ons energiesysteem schoner te maken en minder grondstoffen te gebruiken.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?