Gesloten voor aanvragen

Europese proces IPCEI Waterstof

Laatst gecontroleerd op:
6 november 2023
Gepubliceerd op:
19 april 2021

Hoe verloopt het Europese proces van de Important Project of Common European Interest (IPCEI) Waterstof? Europa brengt alle nationale projecten samen in één groot project op Europese schaal. De Europese Commissie keurt de inzendingen goed. Zo werken we samen aan een krachtige waardeketen voor hernieuwbare (duurzame) waterstof tegen lage kosten.

Hoe ging IPCEI Waterstof van start?

In 2020 startten 22 EU-landen en Noorwegen met het opzetten van IPCEI Waterstof. Uiteindelijk meldden 434 projecten uit 18 landen zich aan. De landen kozen ervoor om de projecten te verdelen over meerdere thema’s (‘golven’):

 • Golf 1 (Hy2Tech, toen nog ‘Technologie-golf’) bestond uit ongeveer 20 projecten met een focus op Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I) en First Industrial Deployment (FID). Hier volgt later de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Technologie uit.
 • Golf 2 (Hy2Use, toen nog ‘Industrie-golf’) werd kort daarna bekendgemaakt en richtte zich op projecten op het gebied van waterstofproductie. Hier volgt later de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse uit.

Hoe selecteerden de landen de projecten?

Voor golf 1 kozen alle landen 4 nationale projecten met de nadruk op technologische ontwikkeling en innovatie. Nederland selecteerde op:

 • Aansluiting bij technologische ontwikkeling en innovatie;
 • Volwassenheid van het project (hoe snel kan het project starten);
 • Onderbouwing van het project;
 • Aansluiting op en samenwerking met projecten uit andere EU-landen.

De deelnemende landen bepaalden welke projecten mee zouden doen aan de eerste 2 golven. Duitsland nam de rol van coördinator op zich. Deze organiseerde onder andere Challenge Sessions voor de projecteigenaren in golf 1 met daarin 4 Nederlandse projecten. Tijdens deze sessies werd golf 1 verder uitgewerkt. Daarna begon hetzelfde proces voor golf 2.

Hoe ontstonden de subsidieregelingen?

 • Op 31 augustus 2021 startte de pre-notificatie (vooraanmelding) van projecten bij de Europese Commissie voor deze eerste 2 golven. Elk deelnemend land bepaalt hoe zij hun projecten ondersteunen, bijvoorbeeld door een subsidieregeling. Nederland stelt het budget voor een eerste subsidieregeling voor Nederlandse inzendingen in de Hy2Tech-golf vast op € 35 miljoen.
 • Per 30 december 2021 kunnen projecten alleen nog onder de nieuwe IPCEI-mededeling genotificeerd (aangemeld) worden.

 • Er worden nog 2 thema’s (golven) voorbereid:
  • Golf 3 (Hy2Infra, toen nog ‘Regional Hubs and Their Links (RHATL)-golf’). Hier volgt later de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Import en opslag uit.
  • Golf 4 (Hy2Move, toen nog ‘Mobility & Transport-golf’). Hier volgt later de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport uit.
 • In februari 2022 opent de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Technologie (golf 1) met een budget van € 35 miljoen.
 • Op 29 april 2022 pre-notificeren de lidstaten de Hy2Infra (golf 3) projecten.
 • Op 17 juni 2022 notificeren de lidstaten de Hy2Tech projecten.
 • Op 8 juli 2022 reserveert de ministerraad geld voor IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse (€ 783,5 miljoen) en IPCEI Waterstof: Import en opslag (€ 600 miljoen).
 • Op 15 juli 2022 publiceert de Europese Commissie het goedkeuringsbesluit voor het notificatietraject van golf 1. Dat betekent dat in deze golf, Hy2Tech, één Nederlands project subsidie ontvangt.
 • Op 19 juli publiceert de minister de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse (golf 2). De openstelling is op 1 september 2022.
 • Eind augustus 2022 notificeren de lidstaten de Hy2Use projecten.
 • Op 21 september publiceert de Europese Commissie het goedkeuringsbesluit voor het notificatietraject van golf 2. Dat betekent dat in deze golf, Hy2Use, maximaal 8 Nederlandse projecten subsidie kunnen ontvangen.
 • Op 30 september 2022 pre-notificeren de lidstaten de Hy2Move projecten.
 • Op 15 november 2022 opent de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Import en opslag (golf 3) met een budget van € 600 miljoen.
 • In december 2022 volgt de uitslag van de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse. Op basis van deze uitslag en het goedkeuringsbesluit, ontvangen 7 projecten gezamenlijk een subsidiebedrag van € 783,5 miljoen.
 • In februari 2023 opent de subsidieregeling IPCEI Waterstof: Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport met een budget van € 200 miljoen.
 • Het beoordelen van alle projecten binnen IPCEI Waterstof kost veel tijd. De notificatie trajecten voor IPCEI's Waterstof Hy2Infra en Hy2Move zijn vertraagd.

Waar staan we nu?

 • Het proces van de notificatie (aanmelding) van de projecten bij de Europese Commissie is afgerond voor de golven 1 en 2.
 • De Europese Commissie heeft in golf 1 één Nederlands project goedgekeurd. Dit project heeft subsidie gekregen.
 • De Europese Commissie heeft in golf 2 8 Nederlandse projecten goedgekeurd. 7 daarvan hebben geheel of gedeeltelijk subsidie gekregen.
 • Voor de golven 3 en 4 is het proces nog niet afgerond. Wij hebben voor beide golven 3 Nederlandse projecten ingediend bij de Europese Commissie voor pre-notificatie (vooraanmelding).
 • De Europese Commissie is voor deze golven gestart met de vraag-/antwoordrondes (onderdeel van het pre-notificatietraject).
 • Als het pre-notificatietraject is afgerond, kunnen de lidstaten de projecten die de commissie goed genoeg vindt, indienen voor notificatie (aanmelding).
 • Wij verwachten de notificatie en het goedkeuringsbesluit voor deze notificatie voor golf 3 in het 4e kwartaal van 2023 of begin 1e kwartaal 2024.
 • Wij verwachten de notificatie en het goedkeuringsbesluit voor deze notificatie voor golf 4 in het 1kwartaal van 2024.

Welke projecten krijgen subsidie?

U leest de laatste stand van zaken over de Nederlandse inzendingen op de pagina van de Nederlandse subsidieregeling:

Vragen over IPCEI Waterstof?

Misschien staat uw vraag bij de veelgestelde vragen over IPCEI Waterstof, of neem contact met ons op door een e-mail te sturen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?