Gesloten voor aanvragen

IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse

Laatst gecontroleerd op:
22 april 2024
Gepubliceerd op:
4 augustus 2022

Gaat u een grootschalige elektrolysefaciliteit voor waterstof ontwikkelen? De nationale regeling IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse geeft daar subsidie voor.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 september 2022
09:00
Einddatum:
woensdag 14 september 2022
17:00
U krijgt subsidie voor maximaal 100% van de onrendabele top van uw project (het deel van uw investering dat zich niet terugverdient)
Totaal budget:
€ 783.500.000
Verleend:
€ 783.500.000
In behandeling:
€ 0
Nog beschikbaar op 14 september 2022:
0 % (€ 0)

Welke projecten krijgen subsidie?

De Europese Commissie heeft 8 Nederlandse projecten goedgekeurd voor grootschalige productie van waterstof door middel van elektrolyse. Op basis van een rangschikking op kwaliteit hebben 7 projecten geheel of gedeeltelijk subsidie gekregen. 

Het resultaat van deze subsidie in alle deelnemende landen:

 • In totaal doen 29 bedrijven uit 13 lidstaten mee aan 35 projecten. Hieronder vallen ook een aantal kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Het gaat om ontwikkeling van technologieën en infrastructuur die verder gaan dan wat de markt momenteel biedt. En die grote verbeteringen mogelijk maken op het gebied van prestaties, veiligheid, milieueffecten en kostenefficiëntie.
 • De lidstaten zullen tot € 5,2 miljard euro aan subsidie uitgeven. Dit levert naar verwachting nog eens € 7 miljard aan particuliere investeringen op.

Bekijk onderstaande afbeelding voor alle projecten die de Europese Commissie heeft goedgekeurd. U ziet verschillende kolommen categorieën waar de projecten onder vallen. Per kolom ziet u de bedrijven die de projecten willen uitvoeren en waar deze gevestigd zijn. Lees voor meer informatie het persbericht over dit goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie.

Infographic over IPCEI Waterstof Technologie

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het kabinet wil Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties die meedoen aan Important Projects of Common European Interest (IPCEI) financieel steunen. Dit zijn Europese belangrijke projecten.

IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse is zo'n Europees belangrijk project. Het bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksorganisaties. Ze komen uit verschillende landen van de Europese Unie en de Europese Economische ruimte (EER). Deze projecten vullen elkaar aan. 

Uw Nederlandse project moet helpen de kosten voor schone waterstof lager te maken. Deze subsidie biedt u kansen om met schone productietechnieken te concurreren met traditionele technieken.

Voorwaarden

Voor de subsidie IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse gelden de volgende voorwaarden:

 • U deed mee aan de Interessepeiling IPCEI Waterstof in de zomer 2020.
 • Nederland heeft uw project aangeboden voor prenotificatie voor de IPCEI Waterstof industriegolf bij de Europese Commissie. U krijgt alleen subsidie als de Commissie uw project geschikt vindt in het notificatieproces van deze golf.
 • Uw project moet kwantitatief of kwalitatief belangrijk en vernieuwend zijn.
 • U moet het project binnen Nederland kunnen uitvoeren.
 • Uw project past in een Europese waardeketen (productie, opslag, gebruik) van klimaatneutrale waterstof.
 • Uw project helpt bij het gebruik en de productie van klimaatneutrale waterstof.
 • Kennisverspreiding in de Europese Unie is belangrijk. Ook buiten de direct betrokken projectpartners is kennisdelen nodig.

Na uw aanvraag

In het uitklapmenu vindt u meer informatie over het proces na uw aanvraag. U doet deze acties via de knop 'Uw aanvraag beheren'.

Downloads

De informatie in de downloads is in het Engels.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Fabrieken moeten hun processen veranderen, minder CO2 uitstoten en (zwaar) vervoer verduurzamen. Hernieuwbare (duurzame) energie moeten we flexibel opslaan om ons elektriciteit te verzekeren. Klimaatneutrale waterstof helpt ons energiesysteem schoner te maken en minder grondstoffen te gebruiken.

Meer weten?

Vragen over IPCEI waterstof?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?